Håndsprit, udskænkning gennem vindue og en masse parasoller til at yde ly for solen for dem, der ikke kunne få plads under solcelletaget. Det var noget af det, bestyrelsen havde forberedt til årets generalforsamling den 4. juli, som for andet år i træk måtte afholdes udendørs og i sommerhalvåret på grund af Corona-restriktioner. Generalforsamlingen bød blandt andet på nyvalg af medlemmer til tillidsposter, diskussion af diverse forslag og uddeling af gaver til syv jubilarer.

39 medlemmer repræsenterede 33 huse til generalforsamling i Ryhaven søndag den 4. juli. Det var lidt færre end normalt, men vi er også gået ind i sommerferien og måske har noget endnu ikke lyst til at mødes med mange, de ikke i forvejen ses med.

Corona-generalforsamling igen i år

Forsamlingen startede med at vælge Tage Kristensen til dirigent, sådan som vi har gjort i efterhånden rigtig mange år. Han bad forsamlingen acceptere, at generalforsamlingen på grund af Corona-restriktioner også i år blev holdt senere end vedtægterne foreskriver, og der var ingen protester imod det. Herefter kunne ordet gå videre til Poul Schack, som holdt bestyrelsens beretning, som du får brudstykker af her

Debatter om brændeovne, prisstigninger og bestyrelsesjulefrokost

To forslag handlede om brændeovne – den ene var et forslag om at godkende traditionelle brændeovne, mens det andet handlede om at give lov til et forsøgsprojekt med forureningsfrie ovne. Det sidste forslag blev vedtaget. Poul Schack vil lede forsøg med op til fem udendørs brændeovne, som ikke må udlede røg og skal godkendes af myndighederne, inden vi kan tage stilling til, om de skal godkendes til generel brug. Hvert år skal forsøgsgruppen give generalforsamlingen en rapport om, hvordan det går.

Udeblivelse fra arbejdsdagene koster

Der var også to forslag om at forhøje ”bøden” for ikke at deltage i de fælles arbejdsdage. Forslagsstillerne mente begge, at de 100 kr., som det kostede, nærmest opfordrede nogle havelejere til at udeblive. Et andet argument var, at det nærmest koster mere at administrere og at gebyret skal stå i forhold til den udgift foreningen får, hvis vi skal købe os til at få løst vedligeholdelsesopgaverne. Forsamlingen diskuterede noget frem og tilbage, og blev enige om, at prisen hæves til 400 kr.

Det blev også fremhævet, at arbejdsdagene er enormt hyggelige og giver grobund for foreningens fællesskab – ligesom det altid er muligt at være med, selvom man ikke er i stand til at påtage sig særligt krævende opgaver. Fremover skal det også være lettere at påtage sig en opgave udenfor arbejdsdagene, hvis man af en eller anden grund ikke kan deltage. Læs mere om de fælles arbejdsdage og se billeder her (flere billeder og videoer er på vej 🙂 

I øvrigt besluttede generalforsamlingen, at det fremover koster 200 kr. i tilmeldelsesgebyr, at komme på den eksterne venteliste.

Fra tidligere arbejdsdage

Arbejdsdag 2018

 

Sætter pris på frivilligt arbejde

Et andet forslag handlede om, det store frivillige arbejde som gøres i vores forening. Især løser bestyrelsen og vurderingsfolkene en stor opgave, hvor de lægger mange timer og tager et stort ansvar for os alle. Det var forsamlingen enige med forslagsstilleren (og sidste års generalforsamling) i, at vi skal takke dem for. Derfor afsættes der fremover økonomi til at bestyrelsen og vurderingsudvalget hvert år kan foretage sig noget sammen – om det bliver en lækker julefrokost eller de tager ud og klatrer i træer sammen, det er op til dem selv.

Nu også kvinder i vurderingsudvalget

Og når vi nu taler om vurderingsudvalget, så blev det også i år, vi atter fik kvinder i udvalget! De seneste år, har alle vurderingsfolk i Ryhaven nemlig været mænd. Men nu får de atter kvindeligt selskab – noget som blev efterlyst på generalforsamlingen.

Der var genvalg til Brian Andersen og Lone Vejs blev sammen med Henrik Lykke valgt direkte til udvalget, mens Zabeth og Stefan blev valgt som suppleanter.

Du kan se hele udvalget her – hvor du også kan læse mere om køb og slag af vores haver  

Også ligestilling i aktivitetsudvalget

I aktivitetsudvalget har kvinderne i mange år kunnet styre uforstyrret. Men sådan er det heldigvis heller ikke længere. Og det kræver faktisk slet ikke valg på generalforsamlingen, så der er en åben invitation til både foreningens mænd og kvinder om at give et nap med.

Indtil videre består udvalget af: Lidia, Lone, Eva, Frederik, Helle, Tina og Henrik Mai. Du kan læse mere om udvalget her https://ryhaven.dk/om-ryhaven/

Et stort jubilæumsår

Af en eller anden grund er 1996 været et særligt godt år for Ryhaven. I hvert fald er det året, hvor hele syv overtog deres haver og derfor kan fejre 25 års jubilæum i år. Flere af jubilarerne har dog haft deres have i endnu flere år.

Tillykke til Anita/have 5, Holger/have 49, Ole/have 36, Erik/have 74, Egon/have 35, Lillian/have 65 og bosterne/have 27 – alle får en lille gave fra Sydøstjyllands kreds i Kolonihaveforbundet. 

Tre af jubilarerne deltog i generalforsamlingen og fik overrakt en gave. Fra højre ses Holger, Ole og Anita

Nye og gamle ansigter valgt til tillidsposter

Som på i de fleste andre foreninger, kræver det mange hænder at få selve foreningen Ryhaven til at køre rundt. Der er både alle dem, som frivilligt påtager sig opgave og så dem som vælges til bestemte opgaver.

Bestyrelsen fik et nyt ansigt og flere valgte at genopstille. En ny Anne (Øster) afløste Anne Madsen på posten som kasserer, mens både Morten og Flemming (suppleant) fortætter deres arbejde.

Revisionen bliver fremover foretaget af Thomas L (og Erik) – med backup i Lidia og Jakob som suppleanter.

Vi er medlem af den lokale kreds af Kolonihaveforbundet med tilhørende repræsentantskab, som Morten og Iben blev genvalgt til (Poul og Benny har de sidste to pladser) og Stefan stillede sig atter til rådighed,hvis nogen af dem får forfald.

Når vi igen får en flagstang, så hejser Lidia og Flemming flaget.

Forhåbentlig slipper coronaen taget

Coronaen er heldigvis ved at slippe sit greb og restriktionerne var også til at ”leve med” ved dette års generalforsamling – men forhåbentlig vender vi tilbage til mere normale tider næste år. Tak til Sarah som tog hele tjansen med at udskænke drikkevarer gennem vinduet i klubhuset. Og til bestyrelsen som havde gennemtænkt det hele, så vi alle kunne være trygge og hygge os både under selve mødet og den efterfølgende frokost.