Køb & salg af kolonihaver

Proces | Venteliste | Vurderingsudvalg 

house-for-sale

Som medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark er vi underlagt forbundets love og regler – blandt andet regulerer forbundet køb og salg af haver.

Det er den proces du kan blive meget klogere på her på siden.

03Vil du sælge?

Når du vil sælge (eller blot have vurderet din have) kontakter du byggeudvalget. Når du har indbetalt vurderingsgebyr på 600 kr, vurderer vurderingsudvalget dit hus og have efter forbundets regler.

Der er faste vurderingsdatoer (se kalenderen). Husk at bestille inden den 10 i måneden (se mere nedenfor)

 Når huset er vurderet, bliver dit hus sat til salg – du har ret til at sælge til familie før huset tilbydes andre.

I første omgang bliver vurderingsrapporten sendt ud til dem, der står på ventelisten og de har en uge til at melde tilbage, om de er interesserede. 

Kommer der bud på huset til en anden pris og sælger er villig til at sælge til prisen, skal huset først tilbydes efter ancinitet til den nye pris. 

03Vil du købe?

Selve fremvisning og forhandling foregår mellem køber og sælger.

Som køber kan du bede om at se vurderingspapirerne, hvor du kan se vurderingsudvalgets kommentarer om standen af hus og have.

Vi anbefaler, at forhandlingen om køb/salg af haven tager udgangspunkt i vurderings-rapporten. Ligesom vi opfordrer køber til at gennemgå huset med deres egen byggesagkyndige rådgiver inden aftale om køb indgås.

Det er forbudt at betale penge “under bordet” og bestyrelsen opfordrer købere til at kontakte os, hvis de møder krav om en højere pris, end huset er vurderet til.

Siden vi har indført offentlig venteliste, har vi ikke oplevet penge under bordet.

03Prisen

Prisen fastsættes af haveforeningens vurderingsudvalg, som består af medlemmer, der er valgt på generalforsamlingen, og som har gennemført kolonihaveforbundets vurderingskursus. Prisen baseres på en vurdering af husets kvalitet og stand + de evt. særlige installationer som el, toilet med skyl osv. Ulovligt opførte bygning mv indgår ikke i prisen.

Prisen på selve haven er en vurdering af hvens planter og træer samt stand.

Prisen er en maksimumspris, som ikke må overbydes. Køber kan lave en aftale med sælger om at overtage indbo og løsøre (f.eks. drivhus, gaskomfur, plæneklipper, campingtoilet mv). Prisen for løsøre må ikke overstige 25% af vurderingen.

Som køber kan du bede om at se vurderingspapirerne, hvor du kan se vurderingsudvalgets kommentarer om standen af hus og have.

Ryhavens Vurderingsudvalg

En væsentlig opgave i alle haveforeninger er vurdering af haver til salg.

Ryhaven er som medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark underlagt forbundets vurderingsregler. Vurderingsfolkene vælges på generalforsamlingen og gennemgår kolonihaveforbundets vurderingskurser, før de må medvirke til vurderinger.

Skal du have dit hus vurderet, henvender du dig senest den 10. i måneden til Jesper Johnsen fra byggeudvalget på e-mail: byggeudvalget@ryhaven.dk. Byggeudvalget aftaler et besøg, hvor de kan konstatere om byggeriet er lovligt og kan vurderes. Du modtager informationer om salgsprocessen.

Når du har indbetalt vurderingsgebyret på kr. 600 til Ryhaven, kontakter vurderingsudvalget dig og laver en aftale om at komme og vurdere din have.

Vurderingsdatoer – Sidste søndag i måneden i sæsonen fra april til oktober (ferielukket i juli). Der vurderes højst 3 huse pr. vurderingsdato. 

Hvis et hus ikke kan erklæres lovligt af byggeudvalget, kan det ikke vurderes. Sælger og bestyrelsen vil i samarbejde lave en plan for lovliggørelse af byggeriet, før det kan vurderes og sættes til salg.

Jesper E. Johnsen

Jesper E. Johnsen

Tovholder

Thomas Køhler

Thomas Køhler

have 75

Sofie Storm Heuckendorff

Sofie Storm Heuckendorff

Have 85

Brian F Andersen

Brian F Andersen

Have 39

Stefan Camrath Carlsen

Stefan Camrath Carlsen

have 16

Helle Schack

Helle Schack

suppleant

ryhavenyt_foto_presse

Haver til salg

Her kan du se de haver, som er kommet til salg udenfor ventelisten

Ventelister

Alle huse udbydes først via ventelisten. Du kan komme med på listen og det koster 100 kr. pr. år – så får du tilbud direkte i din indbox

 

ryhavenyt_foto_presse

Byggeregler og vedtægter

I Ryhaven har vi så få regler som muligt. Men helt kan vi ikke komme udenom dem. Find regler og rammer for livet i haven, bygning, og renovering af huse her

Kollektive forsikringer

Når flere slår sig sammen, får vi bedre priser – også på forsikringer.
Tegn din lovpligtige brandforsikring igennem Ryhaven og kolonihaveforbundet her

 

Fællesfaciliteter

Et stærkt fællesskab giver også mulighed for gode fællesfaciliteter som containere til haveaffald, trailer mmm

Ryhaven - stærke værdier og et godt fællesskab

Ryhavens værdier

Vi ønsker at bevæge os fremad mod en CO2 neutrale have, og vi tror på at bæredygtighed er vejen til at nå det. Vi går ind for at dyrke vores grøntsager økologisk, og uden giftige sprøjtemidler så vidt muligt.

Læs mere om vores værdier

Fællesskab med plads til privatliv

Fællesskabet er vores styrke – og er ikke i modsætning til privatliv og individuelle måder at bruge sin have på. Når vi er mange får vi f.eks. gode og billige forsikringer, rabatter på byggematerialer – og sammen holder vi havens fælles faciliteter.

Bliv klogere på vores fællesfaciliteter her

Aktiviteter

I Ryhaven passer vi godt på hinanden - vi er medlem af nabohjælp og om vinteren går en række medlemmer ture for at holde øje med haverne. I løbet af sæsonen mødes vi både til sociale aktiviteter og de hyggelige arbejdsdage

Læs mere om vores aktiviteter her

solcelleanlaeg_Indvielse_2019
solcelleanlaeg_Indvielse_2019