Køb & salg af kolonihaver

Proces | Venteliste | Vurderingsudvalg 

house-for-sale

Som medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark er vi underlagt forbundets love og regler – blandt andet regulerer forbundet køb og salg af haver.

Det er den proces du kan blive meget klogere på her på siden.

03Vil du sælge?

Når du vil sælge (eller blot have vurderet din have) kontakter du vurderingsudvalget.

Når du har indbetalt vurderingsgebyr på 600 kr, vurderer vurderingsudvalget dit hus og have efter forbundets regler.

Der er faste vurderingsdatoer (se kalenderen). Husk at bestille i god tid.

Når huset er vurderet, bliver dit hus sat til salg – du har ret til at sælge til familie før huset tilbydes andre.

I første omgang bliver vurderingsraporten sendt ud til dem, der står på ventelisten og de har en uge til at melde tilbage, om de er interesserede.

Bliver huset ikke solgt via ventelisterne, har sælger selv ansvaret for at finde en køber til haven. Huset sættes til salg på Ryhavens hjemmeside og på opslagstavlen ved indkørslen til haveforeningen. Du kan annonncere i lokalaviser, Gul&Gratis og facebook.

03Vil du købe?

Selve fremvisning og forhandling foregår mellem køber og sælger.

Som køber kan du bede om at se vurderingspapirerne, hvor du kan se vurderingsudvalgets kommentarer om standen af hus og have.

Vi anbefaler, at forhandlingen om køb/salg af haven tager udgangspunkt i vurderings-rapporten. Ligesom vi opfordrer køber til at gennemgå huset med deres egen byggesagkyndige rådgiver inden aftale om køb indgås.

Det er forbudt at betale penge “under bordet” og bestyrelsen opfordrer købere til at kontakte os, hvis de møder krav om en højere pris, end huset er vurderet til.

Siden vi har indført offentlig venteliste, har vi ikke oplevet penge under bordet.

03Prisen

Prisen fastsættes af haveforeningens vurderingsudvalg, som består af medlemmer, der er valgt på generalforsamlingen, og som har gennemført kolonihaveforbundets vurderingskursus. Prisen baseres på en vurdering af husets kvalitet og stand + de evt. særlige installationer som el, toilet med skyl osv. Ulovligt opførte bygning mv indgår ikke i prisen.

Prisen på selve haven er en vurdering af hvens planter og træer samt stand.

Prisen er en maksimumspris, som ikke må overbydes. Køber kan lave en aftale med sælger om at overtage indbo og løsøre (f.eks. drivhus, gaskomfur, plæneklipper, campingtoilet mv). Prisen for løsøre må ikke overstige 25% af vurderingen.

Som køber kan du bede om at se vurderingspapirerne, hvor du kan se vurderingsudvalgets kommentarer om standen af hus og have.

Ryhavens Vurderingsudvalg

En væsentlig opgave i alle haveforeninger er vurdering af haver til salg.

Ryhaven er som medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark underlagt forbundets vurderingsregler. Vurderingsfolkene vælges på generalforsamlingen.

Skal du have dit hus vurderet, henvender du dig til vurderingsudvalget på e-mail: ryhavenvurdering@gmail.com

 

Herefter indbetaler du vurderingsgebyret på kr. 600 på Ryhavens konto reg.nr. 3675  Kontonr. 0650080. Herefter kontakter vurderingsudvalget dig og laver en aftale om at komme og vurdere din have.

Vurderingsdatoer – Sidste søndag i måneden i åbnings sæsonen fra April til Oktober så husk at være i god tid med din bestilling 14 dage inden og indbetaling en uge inden

Brian Fuglsang Andersen

Brian Fuglsang Andersen

Have 39
kontakperson 
ryhavenvurdering@gmail.com

Henrik Lykke

Henrik Lykke

have 11

Thomas Køhler

Thomas Køhler

have 75

Lone Vejs

Lone Vejs

have 75 (fotografen på vej)

Jesper E. Johnsen

Jesper E. Johnsen

have 78

Zabeth

Zabeth

suppleant

Stefan Camrath Carlsen

Stefan Camrath Carlsen

suppleant

ryhavenyt_foto_presse

Haver til salg

Her kan du se de haver, som er kommet til salg udenfor ventelisten

Ventelister

Alle huse udbydes først via ventelisten. Du kan komme med på listen og det koster 100 kr. pr. år – så får du tilbud direkte i din indbox

 

ryhavenyt_foto_presse

Byggeregler og vedtægter

I Ryhaven har vi så få regler som muligt. Men helt kan vi ikke komme udenom dem. Find regler og rammer for livet i haven, bygning, og renovering af huse her

Kollektive forsikringer

Når flere slår sig sammen, får vi bedre priser – også på forsikringer.
Tegn din lovpligtige brandforsikring igennem Ryhaven og kolonihaveforbundet her

 

Fællesfaciliteter

Et stærkt fællesskab giver også mulighed for gode fællesfaciliteter som containere til haveaffald, trailer mmm

Ryhaven - stærke værdier og et godt fællesskab

Ryhavens værdier

Vi ønsker at bevæge os fremad mod en CO2 neutrale have, og vi tror på at bæredygtighed er vejen til at nå det. Vi går ind for at dyrke vores grøntsager økologisk, og uden giftige sprøjtemidler så vidt muligt.

Læs mere om vores værdier

Fællesskab med plads til privatliv

Fællesskabet er vores styrke – og er ikke i modsætning til privatliv og individuelle måder at bruge sin have på. Når vi er mange får vi f.eks. gode og billige forsikringer, rabatter på byggematerialer – og sammen holder vi havens fælles faciliteter.

Bliv klogere på vores fællesfaciliteter her

Aktiviteter

I Ryhaven passer vi godt på hinanden - vi er medlem af nabohjælp og om vinteren går en række medlemmer ture for at holde øje med haverne. I løbet af sæsonen mødes vi både til sociale aktiviteter og de hyggelige arbejdsdage

Læs mere om vores aktiviteter her

solcelleanlaeg_Indvielse_2019
solcelleanlaeg_Indvielse_2019