God stemning, konstruktive diskussioner og flere beslutninger på generalforsamlingen den 12. april 23. Både nyvalg og genvalg til bestyrelse, udvalg og tillidsposter. 

Årets generalforsamling blev afholdt med god tilslutning – og i år var der vendt op og ned på rækkefølgen. Medlemmerne kunne sætte dejligt smørrebrød til livs før mødet startede. Der var stor tilfredshed med den ændring, da mødet trak lidt ud.

”Det var rart at begynde med at spise sammen. Det giver en god stemning, når vi både har fået et par gode grin og uforpligtende samtale. Bestemt noget vi vil gentage næste år,” siger Annemette Maack Davidsen, som blev valgt som kasserer senere på aftenen.

Posterne fordelt med nye og gamle ansigter

Sidst på dagsordenen står altid valg til bestyrelse og de forskellige andre tillidsposter. Bestyrelsen havde på forhånd fået tilsagn fra flere medlemmer, for at undgå ”stilleleg”, hvor den, der siger noget først, bliver valgt 😊

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Annemette Maack Davidsen blev valgt til kasserer. Anne Trille Fuglsang og Jakob Studtmund nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og Marianne Riisberg ny suppleant. Dermed lykkedes det ikke at få valgt de tre suppleanter, som bestyrelsen ellers ønskede som noget nyt.

”Vi ville gerne have haft en ekstra suppleant, så vi fik flere hænder i bestyrelsen. Men vi ønsker ikke at presse nogen ind i bestyrelsen. Det får ingen noget godt ud af. Så vi er glade for, de tre nye kræfter, som valgte at stille op,” siger Iben Baadsgaard.

Se medlemmerne af bestyrelsen, udvalg og poster på Ryhavens hjemmeside her.

Alle har ressourcer, som skal omsættes

I Ryhaven er der en lang tradition for at dele opgaver og ansvar med medlemmer udenfor bestyrelsen. Det vil bestyrelsen gøre endnu mere af. Allerede i den udsendte beretning lagde bestyrelsen op til, at der er behov for endnu flere frivillige hænder. I den mundtlige beretning fortalte Iben, om bestyrelsens nye tiltag: en ressourcebank.

”Det var ganske overvældende, at så mange medlemmer tilbudt sin hjælp allerede første gang, de fik mulighed for det. Med den opbakning vil vi helt klart arrangere næste års generalforsamling på en ny og billigere måde – som netop kræver flere hænder og frivillige kræfter, siger Iben.”

På mødet uddelte bestyrelsen spørgeskemaer, hvor medlemmerne kunne byde ind på opgaver eller stille sin viden og evner til rådighed. Det betyder, at bestyrelsen nu har en bedre oversigt over, hvad de forskellige medlemmer kan og vil hjælpe med. Var du ikke til stede på generalforsamlingen, kan du selvfølgelig også være med – send en mail til bestyrelsen@ryhaven.dk og beskriv, hvilke ressourcer du vil stille op med – og kontaktinformationer.

Syv forslag til debat og afstemning

Generelt var der stor opbakning til bestyrelsen på generalforsamlingen – bortset fra bestyrelsens forslag om at sænke gebyret for udeblivelse til de fælles arbejdsdage. Det forslag delte forsamlingen, og med 40 stemmer imod og 36 stemmer for faldt forslaget.

Derimod var der massivt opbakning til bestyrelsens forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at forberede kloakering. Også selvom kommune tidligst har planer om kloakering i 2028. Allerede på aftenen meldte flere sig til at deltage i arbejdet. Har du også interesse i at være med – kan du stadig nå det. Du kan henvende dig til Jakob Studtmund Andersen, som er bestyrelsens tovholder (bestyrelsen@ryhaven.dk) – husk kontaktinfo.

Generalforsamlingen besluttede også at udvide det fælles toilet fra et til to toiletter, at give Kommunen go til oprydning af det lille skovareal nedenfor Ryhaven og nedsætte en arbejdsgruppe til at se på foreningens ordensregler.  

Hurtigt fra start

Allerede lørdag den 22. april mødtes den nye bestyrelse til første møde og fik fordelt de mange ansvarsområder imellem sig. To dage senere var de nye vurderingsfolk på kursus, så de kan være med i deres første vurdering ….

Aktivitetsudvalget har også sat barren højt med tilbud om fællesspisning, fredagshygge, havevandring og meget meget mere – se på den uddelte oversigt, på Facebokgruppen eller i Ryhavens kalender på hjemmesiden.

Et nyt haveår er godt i gang i Ryhaven!