”Hvis man med få ord skal beskrive 2020, vil det være ord som: bekymret, afventende, ændringer af planer, forsinkelser, stress samt masser af ekstra arbejde,” sagde Poul Schack, formand for Ryhaven, da han startede på bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen søndag den 4. juli 2021.07.18

Det seneste år satte Coronaen også sine tydelige spor i bestyrelsesarbejdet – sådan har det været siden den dag i marts 2020. Rutiner har været afløst af fleksible løsninger og nytænkning af gamle traditioner. 

”Vi har ikke bare kunnet afvikle tingene, på den gode gamle rygrad og efter de velafprøvede vaner og traditioner. Vi har i stedet været nødt til at udsætte og ændre planer – vi er nærmest blevet vant til at arbejde med både back-up-planer og back-up-planer til vores back-up-planer,” sagde Poul Schack.

Bestyrelsen lægger stadig stor vægt på den interne kommunikation i haveforeningen og udsender nyhedsbreve til alle medlemmer, sms beskeder i særlige situationer og informationer via både Facebook og hjemmesiden. Som noget nyt modtager det nye redaktionsudvalg referaterne fra bestyrelsesmøderne, og vil skriver nyheder, når der er noget af almen interesse.

Støjmuren stødt ind i forhindringer

Den annoncerede støjmur mod motorvejen skulle efter planerne være godt i gang, men mange medlemmer spejder stadig forgæves efter tegn på den meterhøje mur.

”Vejdirektoratet har fortalt os, at byggeriet er blevet forsinket på grund af voldsomme prisstigninger på materialer som f.eks. stål. Efter de nye planer, starter byggeriet i september og der vanker dagbøder, hvis det ikke er færdigt engang i november,” fortalte Poul Schack. 

Ryhavens fælles byggeplaner

I vores egen forening er der også byggeplaner og kommunen har netop sendt byggetilladelsen til vores kontorvogn i høring. Bestyrelsen regner med, at tilladelsen kommer i slutningen af juli. Og har udskrevet en konkurrence om at finde den bedste mandskabsvogn med kontor, toiletter og bad.

Byggeriet af etagebyggeri på Korsvejen lige op til kolonihaven mødte modstand, men der arbejdes videre med projektet og bestyrelsen følger nøje med. 

Ryhavens ”hovedvej” giver løbende anledning til både gener og meget arbejde. Kontrakten med kommunen udløber til nytår og bestyrelsen trækker allerede nu i arbejdstøjet for at forhandle en bedre aftale igennem. Blandt andet har Flemming lavet videoptagelser som dokumenterer, at både skolen og Hønsebakken bidrager til en stigende trafikmængde på vejen, som vi forventer kommunen vil indgå i en løsning omkring

Strøm til færre penge

Bestyrelsen forventer snart at kunne begynde salget af kolonihavens egen produktion af strøm på solceller. Men også på den mere konventionelle strøm er der godt nyt. Elselskaberne tilbyder nu en mindre løsning til kolonihaver til en reduceret pris. Det er derfor nu muligt at lægge strøm ind for 22.000 kr. i installation mod tidligere 30.000 kr, hvis man kan nøjes med mindre sikringer end i et normalt parcelhus.

Flere jubilarer men ingen havepræmier

Havepræmierne bliver ikke uddelt i år, fordi kredsen har aflyst havevandringerne igen i år på grund af coronaen, så der bliver heller ikke delt præmier ud til næste år, som der ellers er tradition for. Til gengæld kunne bestyrelsen i år uddele gaver til otte havelejere, som har haft have i Ryhaven i mindst 25 år. Det har nemlig ikke været muligt at dokumentere lejere længere tilbage – og flere af årets 25-års jubilarer kunne fortælle, at det faktisk er 27 år siden, de flyttede ind i deres haver.

2021 er et stort jubilæumsår i Ryhaven – ikke mindre end otte har haft deres have i mere end 25 år. Tre af jubilarerne fik overrakt en gave på årets generalforsamling: Holger (25 år i haven), Ole (27 år i haven) og Anita (også 27 år i haven). 

Efter generalforsamlingen nød alle en coronavenlig frokost med tre smørebrød pr. næse serveret i hver sin boks.