Så er der atter nyt om nabogrunden – ind mod byen!! De rekreative planer er kommet for at blive – men nu suppleres de af et en-familieshus.

Lokalplanen har nu været i høring – vi kom med høringssvar i første omgang, og det meste er grunden er nu udlagt til rekreativt område uden mulighed for ”at tage ophold”. Dermed er der vist sat endelig streg over planerne om bebyggelse med 3-etages boliger klos op ad husene Salatvej (se lokalplan her)

Nu søger ejeren af grunden om at opføre et en-familieshus

Tidligere lå der et hus nede for enden af vejen (korsvejen) lige til venstre før indkørslen til Ryhaven – ja i tidernes morgen var det vist det man kander en produkthandel.

Nu søger ejeren om at opføre et parcelhus i et plan på 285 m2 inkl. Et skur og en overdækket garage. Kommunen gør opmærksom på, at der ikke er gået tre år, siden det oprindelige hus blev revet ned, og i landzone gives der normalt tilladelse til at genopføre en bygning indenfor tre år, når formået er det samme (her beboelse).

Kommunen inviterer alligevel os naboer til at komme med bemærkninger, som de vil gøre ejeren opmærksom på, hvis kommunen ellers vurderer at de er relevante…

Har du kommentarer til byggeplanerne (se udførlige tegninger og beskrivelser her) – så kan du gøre det aabenland@skanderborg.dk – skriv Korsvejen 37A som emne  – kommunen skal have dine kommentarer senest den 18. maj 2023.

Bestyrelsen gør ikke yderligere i sagen – vi er glade og tilfredse med udsigten til mere rekreativt naturområde.

Læs tidligere artikler om grunden:

Du kan også læse vores høringsvar tidligere i processen her