Bestyrelsen er blevet kontaktet af Skanderborg Disc Golf, som i samarbejde med STU, er i gang med at designe en discgolf-bane på kommunens rekreative område ned mod motorvejen og nabo til Ryhaven. Alle er interesserede i det gode naboskab og derfor vil de gerne høre jeres tanker om vores projekt.

Discgolf er en rekreativ sport for alle aldre, hvor man kaster en disc (frisbee) mod en kurv. Det glæder om at ramme kurven i så få kast som muligt. Man kan spille det alene eller i mindre grupper – typisk af 2-4. En bane består typisk af 18 ”huller” (det sted, man kaster fra og kurven man skal ramme).

Banen kommer til at ligge på kommunens rekreative område ned mod motorvejen (matrikel 55d). Efter dialog med Ryhavens bestyrelse er de oprindelige to huller i skovområdet mellem Porrevej og motorvejen reduceret til et hul. Hullet kommer til at ligge mellem den eksisterende sti og motorvejen – og spilretningen går ud imod det åbne område. På den måde giver det mindst mulige gener for haverne på Radisevej.

Hvad betyder det for ”skoven”?

For at anlægge banen ønsker Disc Golf foreningen og STU at fælde ca. 5-6 træer og rydde buskadset på spilområdet (det grønne område på illustrationen). På sigt vil de anlægge to teesteder (se billedet) på de lyseblå pletter. Teestederne er ca 3m x 1,5m.

På de to foto eksempler under artiklen kan du se, hvordan skovhuller ser ud andre steder i landet.

Hvem står bag initiativet?

Skanderborg Disc Golf er en mindre forening med ca. 35 medlemmer. Men banen er åben for alle og hoveddelen af spillerne af sporten er ikke organiseret i foreningslivet. Det er familier, skoleklasser og venner – fx STU-eleverne, som spiller på baner på egen hånd. Projektet er udelukkende drevet af frivillige kræfter og er opstået på opfordring af STU, som gerne vil have mulighed for fysisk aktivitet med sine elever.

Skanderborg Disc Golf håber, at Ryhaven vil støtte op om projektet, så de kan lave et attraktivt, rekreativt tilbud, der kan blive til gavn for mange – også os i Ryhaven og vores gæster. SDG vil bruge vinteren til at arbejde på banen.

Hvad er processen herfra?

Processen er fremadrettet således, at Skanderborg Disc Golf færdiggør deres detaljererede projektplan, hvor de ønskede ændringer, de ønsker at lave i området, beskrives. Den skal behandles i kommunen med en forvententet behandlingstid på ca. 1 måned. De forventer altså at have en endelig afklaring omkring nytår, og håber at gå i gang med arbejdet i området umiddelbart derefter.

Discgolfforeningen tager Ryhavens synspunkter med i dialogen med kommunen og holder os opdateret, når der bliver truffet en afgørelse.

Hvad mener vi i Ryhaven?

Det er et svært tidspunkt at indkalde til møde om initiativet. Derfor samler Ryhavens bestyrelsen reaktioner sammen og går i dialog med initiativtagerne jo før jo bedre.

Bestyrelsen har umiddelbart givet udtryk for, at det er en spændende ide. Samtidig har vi også gjort opmærksom på, at det vil give øget trafik på vores veje og gang/cykelstien ovenfor vores veje. Det ønsker vi, at kommunen påtager sig både udgifterne og arbejdet med. Foreningen forventer at anlægge p-pladser længere nede end Ryhaven, og vi forventer, de gør hvad de kan, for at spillere ikke benytter vores p-pladser.

Vi har allerede påvirket planerne, så planen ikke længere indeholder en bane op langs husene på Radisevej – men alene en bane op mod motorvejen. Det giver god plads i resten af skovområdet.

Har du bemærkninger til planerne er du velkommen til at skrive til bestyrelsen@ryhaven.dk hurtigst muligt og senest den 17. november. Så samler vi det sammen og går i dialog med initiativtagerne.

Her under kan du se fire billedeksempler af lignende “huller” i skove andre steder i landet. Du kan også se, hvordan de to steder, hvor man står og kaster discen fra, ser ud.