Vi er mange, der går med drømme  om at bygge til – bygge om – eller måske bygge helt nyt!

Du kan gøre rigtig meget, uden at skulle have tilladelse til det – MEN der er også en del, som du SKAL søge om tilladelse til FØR du starter. Derfor er det bestyrelsens helt klare anbefaling, at du både læser om byggereglerne på hjemmesiden – og søger råd hos byggeudvalget inden du går igang.

Her er en kort opsummering af, hvad du skal gøre, når du vil bygge/bygge om eller bytte til:

  1. Søg altid byggetilladelse FØR du starter et hvilket som helst byggeri eller ombygning. Tjek vejledningen på Ryhavens hjemmeside
  2. Du skal lave en ansøgning om byggetilladelse med beskrivelse og tegning over dine planer – find ansøgningerne her hvor du også kan læse de forskellige byggeregler
  3. Byggetilladelse og vejledning får du hos byggeudvalget for Ryhaven på
    byggeudvalget@ryhaven.dk – det er gratis 
  4. Byggeudvalget giver i de fleste tilfælde byggetilladelsen – det er kun ved helt nyt byggeri, eller ved byggeri der afviger fra reglerne, du skal søge byggetilladelse hos Skanderborg kommune. Byggeudvalget rådgiver dig og giver dig besked, når det er kommunen, du skal søge hos.
  5. Når du er færdig med at bygge, henvende dig til byggeudvalget. Herefter bliver byggeriet kontrolleret for, om det lever op til reglerne og svarer til det ansøgte – og derefter får du en ibrugtagningstilladelse

Du finder alle byggeregler lige her