I foråret 2018 besluttede generalforsamlingen at videreføre den hidtidige praksis, vedrørende åbning og lukning af vandet i Ryhaven.

I Ryhaven lader vi derfor temperaturer og vejrudsigter afgøre, hvornår vi kan åbne og lukke for vandet.
Derfor er der ingen fast dato for disse to (længe ventede og frygtede) begivenheder. Som regel åbner vi for vandet i slutningen af marts, eller i begyndelsen af april.

Du får besked

Når vi åbner, får du i så god tid som muligt besked via Facebookgruppen om det planlagte tidspunkt. Her får du også en beskrivelse af, hvad du selv kan gøre. Når vi kender det præcise tidspunkt, får alle i haven en SMS varsling med tidspunktet.

Undgå vandskader

For at undgå vandskader i dit hus i forbindelse med åbningen af vandet, er det vigtigt, at du lukker alle dine haner inde i huset, før vi åbner. Du skal koble slangen af vandhanen, som fører vandet ind i huset eller som minimum lukke den.

Stort arbejde at åbne for vandet

At åbne for vandet er et stort arbejde, meget større end når vi lukker for det til vinteren. Der er som regel altid nogle haner, som har fået frostskader og skal udskiftes – men de skal naturligvis findes først! Derfor er det et stort arbejde at komme ind i alle haver og tjekke, at der ikke er haner, som lækker nogen steder, specielt når man tænker på at vi har 86 haver.

En mindre del af vores beboere har lås på deres havelåger, så derfor er det vigtigt, at du sørger for, at der er låst op, den dag hvor hjælpsomme beboere, åbner for vandet. Så det ikke bliver mere besværligt, end det i forvejen var.

Risiko for lækager

Når vi så har fået åbnet for vandet, ja så holder vi ekstra meget øje med forbruget lige i starten, for at opdage eventuelle skjulte lækager i systemet.

Fordi der i løbet af foråret stadig er en mulighed for en smule nattefrost engang imellem, er det vigtigt at holde vældig godt øje med forbruget. En frostsprunget hane kan nemt betyde, at vi mister op mod 1 m3 i timen. Det bliver hurtigt en dyr fællesfornøjelse, som vi helst skulle undgå.

Når du bruger vand første gang

Når du første gang skal i gang med at bruge vandet i dit hus, vil der typisk være en del luft i systemet. Derfor anbefaler vi, at du først skruer filtret på dine vandhaner af, og derefter lader vandet løbe et minuts tid. På den måde kommer luft og mindre mængder af rustne partikler, der er slået løs under åbningsprocessen, ud – før du igen sætter dit vandfilter på.

Hvem betaler for hvad?

Rørene, frem til den første hane på din grund, er fælleseje. Det betyder, at det er vores fælleskasse, der betaler for reparationen, hvis den går i stykker. Alle forbindelser efter dette punkt er dine egne installationer, som du har pligt til at vedligeholde, hvis de lækker eller drypper.

Hvis du opdager at der er dryp eller læk fra vores fælles installationer eller i en nabohave, ja så giver du naturligvis besked til en fra bestyrelsen om dette, så vi kan få stoppet spildet af det dyre fællesvand.

Det lille hus

Når vandet åbner, vil det fælles toilet normalt også blive åbnet igen. Hvis du gerne vil have adgang til toilettet, får du en nøgle mod et mindre depositum. Læs mere om vores fælles faciliteter her