I haveforeningen har vi forskellige fælles faciliteter, som alle haveejere kan gøre brug af – når man husker at overholde følgende regler: 

Fælles toilet

For enden af Ryhavegårdsvej – på samme grund som Klubhuset ligger vores fælles toilet. Her har haveejere uden toilet en mulighed for at få adgang til vandskyldende toilet (se nedenfor)

Mange kolonister uden eget toilet benytter også fællestoilettet på helt samme måde som derhjemme! 

Ved betaling af et depositum på kr. 100,00, får du en nøgle til toilettet. Henvendelse om udlevering af nøgle skal ske til Bestyrelsen

Haveforeningen sørger for at toilettanken bliver tømt, når der er behov for det. Foreningen står også for indkøb af rengøringsmidler – derimod levere de der benytter toilettet selv toiletpapir. Det foregået ved, at du leverer det samme antal ruller, som du bruger – sådan ca. 

Det er ikke bestyrelsens arbejde, at gøre fællestoilettet rent. Det gør de, der bruger det. Indtil videre har det det fungeret fint, at vi helt på det frie initiativ har hjulpet hinanden med at holde det lille hus rent. Du griber kosten og svinge gulvskruppen, når det trænger. Den lille kost til indvendigt i toilettet, svinger man hver især – du ved godt selv hvornår….

På opslagstavlen i toilethuset hænger en liste, hvor du skriver dit navn og dato, når du har gjort huset rent. På den måde kan alle følge med i, hvornår de sidst har gjort rent. 

Tømning af camping toilet

I kolonihaven har mange et lille “das” i form af et tørkloset eller med et moderne ord: camping toilet. Fællestoilettet er også lavet, så vi kan tømme vores campingtoiletter.

Udenfor toiletbygningen kan du tømme toilettanken direkte ned i samletanken. Der er lavet en vandhane tæt på samletanken, så du også kan skylle din toilettank.

Undlad at bruge selve toilettet til at tømme campingtoilettet i…

Affaldssortering

I sæsonen har haveforeningen en række affaldscontainere til husholdsningsaffald, beholdere og papir stående ved klubhuset. Den tømmes en gang om ugen – læs mere om sorteringen her

Byggeaffald og andre ting du skal smide vækm mens du er i kolonihaven – må du enten tage med hjem eller køre på genbrugsstationen.  

Haveaffald

I sommersæsonen – fra maj til oktober – kan du komme af med dit haveaffald i haveforeningens container, som er åben den første lørdag i hver måned kl. 11-13.De der har toiletnøgle, kan dog frit via toiletindgangen køre ind med deres grene og haveaffald til containeren. 

Men har du mulighed for det, må du meget gerne selv køre affaldet direkte til Genbrugsstationen. 

Hvis planlagt en tur til Genbrugsstationen en bestemt weekend – og har plads på traileren, kan du lægge en besked på vores Facebookgruppe – så kan en af dine naboer måske få lidt med mod at give en hånd med.

Ryhavens kalender

december 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
29/11/2021 30/11/2021 01/12/2021 02/12/2021

Heldags begivenhed: Tømning af vores papir/pap container

03/12/2021 04/12/2021 05/12/2021
06/12/2021 07/12/2021 08/12/2021 09/12/2021 10/12/2021 11/12/2021 12/12/2021
13/12/2021 14/12/2021 15/12/2021 16/12/2021 17/12/2021 18/12/2021 19/12/2021
20/12/2021 21/12/2021 22/12/2021 23/12/2021 24/12/2021 25/12/2021 26/12/2021
27/12/2021 28/12/2021 29/12/2021 30/12/2021 31/12/2021 01/01/2022 02/01/2022