Kære Ryhave-beboere. 13 marts 2020.

Vi skulle have haft generalforsamling den 25 marts.

Dette nu udsat på ubestemt tid, indtil det igen vurderes at være sikkert at mødes indendørs, eller til vi eventuelt kan gøre det udendørs, som anses for at være en del mere sikkert.

 I den mellemliggende tid, så kører vi videre med den gamle bestyrelse og vores valgte vurderings-folk fra sidste år.

I bestyrelsen vil vi forsøge at mødes så lidt som muligt rent fysisk, og i stedet klare de daglige ud-fordringer over telefon, og via mail.

I den kommende tid vil der være forskellige udfordringer, som vi ikke er, vandt til at tænke over her i haven.

Hvordan afholder vi lige for eksempel vores fælles arbejdsdage?

Skal vi droppe de store fællesarbejdsdage, og i stedet lave en liste over forskellige typer jobs, som folk så kan melde sig til etc. ?

Hvad med vores fællestoilet når vi åbner igen. Hvordan kan vi forebygge smitte der?

Hvad gør vi for at sikre os at vores husholdningsaffalds containere ikke bliver fyldt med opryd-ningsaffald, nu hvor de kommunale affaldspladser er lukkede etc.?

Vi vil naturligvis åbne for vandet hernede, når den tid snart nærmer sig, og der vil blive givet besked om tidspunktet for dette, samt informationer om hvad du selv skal gøre. Vi vil bruge mail, sms, opslag i infobokse, samt hjemmeside og Facebook gruppe, om disse ting.

Husk i den kommende tid, at vi her i haven har mange ældre, rygere og særligt sårbare over for en corona infektioner, og at man ikke altid kan se hvem disse er. Tag hensyn til dette i din daglige fær-den i haven, så det kan vedblive med at være et sikkert sted at komme for alle.

 

Venlig Hilsen Bestyrelsen i Ryhaven.