Ryhavens bestyrelse

Her finder du kontaktinformationer og ansvarsområder på bestyrelsen

Poul Schack

Poul Schack

Formand

Ansvarsområder:

Kontakten til det offentlige, kolonihaveforbundet og kredsen. Salg af strøm og byggeudvalg

Kontaktinfo:

Mobil: 6014 3292
E-mail: polle@solarpanels.dk

Morten Johannesen

Morten Johannesen

Næstormand

Ansvarsområder:

Ansvarlig for salg af huse. Står for græsslåning og området omkring klubhuset, tømning af toilettank og grencontainer

Anne Jauert Madsen

Anne Jauert Madsen

Kasserer

Ansvarsområder:

Ansvarlig for salg af huse. Post og toiletbygning

Kontaktinfo:

E-mail:- ryhaven@gmail.com

Benny Kyed

Benny Kyed

Sekretær

Ansvarsområder:

Kontakten til det offentlige, kolonihaveforbundet og kredsen. Ansvarlig for salg af huse. Tovholder for vedligehold af haveforeningens fælles arealer.

Maria Angelica

Maria Angelica

Bestyrelsesmedlem

 

Ansvarsområder:

Arbejdsdage

Ulla Andersen

Ulla Andersen

Suppleant

 

Ansvarsområder:

Arbejdsdage

Flemming Stokholm

Flemming Stokholm

Suppleant

 

Ansvarsområder:

Kontakten til det offentlige, kolonihaveforbundet og kredsen. Salg af strøm og byggeudvalg.

Lene Jørgensen

Lene Jørgensen

Udenfor bestyrelsen

 

Ansvarsområder:

Bogholder (opkrævning af leje mv) og salgsansvarlig

Kontaktinfo:

mail: ryhaven@gmail.com 

møde

Bestyrelsesmøderne

Vi afholder bestyrelsesmøde ca. 1 gang om måneden.

Vil du gerne tale med bestyrelsen eller have et emne med på møderne – er du altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne

Forretningsorden 

Bestyrelsen har revideret den tidligere forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Især på tre punkter adskiller den nye forretningsorden sig fra rammen for de tidligere bestyrelsers arbejde:

bestyrelsen ophæver tavshedspligt (undtaget naturligvis personsager og emner, der af forskellige årsager endnu ikke kan være en åben dialog omkring)

referater fra møderne gøres tilgængelige på hjemmesiden

suppleanterne inddrages aktivt i bestyrelsens arbejde

I øvrigt har bestyrelsen besluttet sig for at blive digital og derfor har den oprettet en fælles mappe på internettet, hvor dokumenter gemmes. Udover at det gør alle dokumenter tilgængelige for alle bestyrelsesmedlemmer, vil det også betyde, at fremtidige bestyrelser let kan få adgang til tidlgiere beslutninger og redigere i dokumenter.

 

Vurderingsudvalget

En væsentlig opgave i enhver haveforening er vurdering af haverne i forbindelse med salg.

Ryhaven har som medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark tilsluttet sig forbundets vurderingsregler.

Vurderingsfolkene vælges på generalforsamlingen. Skal du have dit hus vurderet, skal du henvende dig til vurderingsudvalget på e-mail: ryhavenvurdering@gmail.com eller alternativt på telefon 3011 2212

Når du har indbetalt vurderingsgebyret på kr. 600, enten til kasseren eller indbetalt dem på Ryhavens konto. på Reg.nr. 3675 ,Kontonr. 0650080 – ja, så kontakter vurderingsudvalget dig, og laver en aftale med dig, om at komme ud og vurdere din have.

Vurderingsdatoer – Sidste søndag i måneden i åbnings sæsonen fra April til Oktober så husk at være i god tid med din bestilling 14 dage inden og indbetaling en uge inden. Der er ferielukket i juli måned – hvor udvalget ikke vurderer haver.

Ryhavens vurderingsudvalg valgt på generalforsamlingen 2020 består af:

Brian Fuglsang Andersen

Brian Fuglsang Andersen

Have 39
kontakperson 
ryhavenvurdering@gmail.com

Thomas Køhler

Thomas Køhler

Fotografen er på vej 🙂

have 75

Claus Wittus Sørensen

Claus Wittus Sørensen

have 18 

Henrik Lykke

Henrik Lykke

fotografen er på vej

have 11

Kenneth Romlund Sommer

Kenneth Romlund Sommer

have 76

Per

Per

Suppleant - fotografen er på vej

have 60

Jesper Engholm Johnsen

Jesper Engholm Johnsen

have 78

Aktivitetsudvalget

Du er altid meget velkommen til at komme med gode ideer – eller melde dig til at give en hånd med. Bestyrelsen står for de fælles arbejdsdage. Mens vores aktivitetsudvalg planlægger og gennemfører alle øvrige fælles aktiviteter i løbet af sæsonen.

Udvalget er selvkørende og selvsupplerende (under bestyrelsen) og har et selvstændigt budget på 5000 kr. at gøre godt med.

Du kan tjekke kalenderen her på hjemmesiden og ellers bliver arrangementer annonceret i vores interne Facebookgruppe og i de to opslagstavler i Ryhaven.

Skal du booke vores fællesplads Ryhavegårdsvej 44 – kontakt og aftal det med Helle tlf. 2945 9175 eller via facebook.

Udvalget består af:
Helle have 61, Lidia have 1, Tina have 33 og Lone have 55