Heidi Laursen

Heidi Laursen

Formand

Ansvarsområder:

 

Kontaktinfo:

Mobil: 26248228
E-mail: formand@ryhaven.dk

Vakant

Vakant

Næstormand

Ansvarsområder:

 

Kontaktinfo:

 

Vakant

Vakant

Kasserer

Ansvarsområder:

 

Vakant

Vakant

Sekretær

Ansvarsområder:

 

Vakant

Vakant

Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder:

 

Kontaktinfor:

bestyrelsen@ryhaven.dk

Vakant

Vakant

Suppleant

 

Ansvarsområder:

 

Kontaktinfo:

mail: bestyrelsen@ryhaven.dk

Vakant

Vakant

Udenfor bestyrelsen

 

Ansvarsområder:

Bogholder (opkrævning af leje mv)

Kontaktinfo:

mail: mail@ryhaven.dk

møde

Bestyrelsesmøderne

Vi afholder bestyrelsesmøde den første torsdag i måneden kl. 18.00 (i sæsonen) – der kan ske ændringer (se kalenderen)

 

Bestyrelsen har træffetid den første halve time af mødet kl. 18-18.30. Du er velkommen til at møde op for at tale med bestyrelen eller medlemmer af den. 

Forretningsorden 

Bestyrelsen har revideret den tidligere forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. 

Til forskel fra traditionelle forretningsordener, så gør vi i Ryhaven nogle ting lidt anderledes: 

  • Bestyrelsen ophæver tavshedspligt (undtaget naturligvis personsager og emner, der af forskellige årsager endnu ikke kan være en åben dialog omkring)
  • Suppleanterne inddrages aktivt i bestyrelsens arbejde
  • Bestyrelsen ønsker at involvere så mange medlemmer i arbejdet med udviklingen af vores forening. Derfor findes en række udvalg, som arbejder med at udmønte generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson til hvert udvalg. 
  • Bestyrelsen inviterer alle udvalg til et fællesmøde en gang om året for at hilse på nye (og gamle) ansigter og lægge grundlaget for et godt og tæt samarbejde. 

 

 

Byggeudvalget

Byggeudvalget er et udvalg under bestyrelsen, og består af medlemmer fra bestyrelsen og vurderingsudvalget, som hver især vælger deres repræsentanter. Udvalget arbejder under bestyrelsens ansvar, referer til bestyrelsen og skal udmønte bestyrelsens politik og beslutninger. 

 

Det er byggeudvalget du skal kontakte, hvis du vil have din have vurderet til salg – byggeudvalget@ryhaven.dk 

Byggeudvalget har to opgaver:

1. udvalget skal godkende byggeriet i en kolonihave, før den kan vurderes af vurderingsudvalget. Kan et byggeri ikke godkendes, skal lejeren i samarbejde med bestyrelsen lave en plan for lovliggørelse af byggeriet.

2. udvalget godkender byggetilladelse til ombygninger /tilbygninger og skal følge byggeriet, for at sikre at det lever op til reglerne.

Byggeudvalget består af Jesper, Flemming, Jakob og Iben 

Vurderingsudvalget

En væsentlig opgave i alle haveforeninger er vurdering af haver til salg.

Ryhaven er som medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark underlagt forbundets vurderingsregler. Vurderingsfolkene vælges på generalforsamlingen og gennemgår kolonihaveforbundets vurderingskurser, før de må medvirke til vurderinger.

 Skal du have dit hus vurderet, henvender du dig senest den 10. i måneden til Jesper Johnsen på e-mail: byggeudvalget@ryhaven.dk. Byggeudvalget aftaler et besøg, hvor de kan konstatere om byggeriet er lovligt og kan vurderes. Du modtager informationer om salgsprocessen.

Når du har indbetalt vurderingsgebyret på kr. 600 til Ryhaven, kontakter vurderingsudvalget dig og laver en aftale om at komme og vurdere din have.

Vurderingsdatoer – Sidste søndag i måneden i sæsonen fra april til oktober (ferielukket i juli). Der vurderes højst 3 huse pr. vurderingsdato.

Hvis et hus ikke kan erklæres lovligt af byggeudvalget, kan det ikke vurderes. Sælger og bestyrelsen vil i samarbejde lave en plan for lovliggørelse af byggeriet, før det kan vurderes og sættes til salg.

Ryhavens vurderingsudvalg vælges på generalforsamlingen og består aktuelt af:

Jesper E. Johnsen

Jesper E. Johnsen

Tovholder

Thomas Køhler

Thomas Køhler

have 75

Sofie Storm Heuckendorff

Sofie Storm Heuckendorff

Have 85

Brian F Andersen

Brian F Andersen

Have 39

Stefan Camrath Carlsen

Stefan Camrath Carlsen

have 16

Helle Schack

Helle Schack

suppleant

Aktivitetsudvalget

Du er altid meget velkommen til at komme med gode ideer – eller melde dig til at give en hånd med. Bestyrelsen står for de fælles arbejdsdage. Mens vores aktivitetsudvalg planlægger og gennemfører alle øvrige fælles aktiviteter i løbet af sæsonen.

Udvalget er selvkørende og selvsupplerende (under bestyrelsen) og har et selvstændigt budget på 4.000 kr. at gøre godt med.

Du kan tjekke kalenderen her på hjemmesiden og ellers bliver arrangementer annonceret i vores interne Facebookgruppe og i de to opslagstavler i Ryhaven.

Skal du booke vores fællesplads Ryhavegårdsvej 44 – kontakt og aftal det med Helle tlf. 2945 9175 eller via facebook.

Udvalget består af:
Helle have 61, Tina have 33, Heidi H12, Rikke H90, Mira H81, Anne H24, Henrik Maj H67, Anne Marie