Bestyrelsen 2022 – fra venstre ses: Benny Kyed, Annemette (Mette) Maack Davidsen, Iben Baadsgaard, Ulla Andersen, Anne Øst og Flemming Stokholm. På billedet mangler vi Morten Johansen, som måtte melde afbud til aftenens møde

Ryhavens bestyrelse

Her finder du kontaktinformationer og ansvarsområder på bestyrelsen

Iben Baadsgaard

Iben Baadsgaard

Formand

Ansvarsområder:

Kontakten til kolonihaveforbundet, medlemkommunikation (hjemmeside, nyhedsbreve mv), velkomstmøde, dagsorden/ indkaldelse til bestyrelsesmøder og dataansvarlig (GPDR)

Kontaktinfo:

Mobil: 2184 7464
E-mail: iben@ryhaven.dk

Morten Johannesen

Morten Johannesen

Næstormand

Ansvarsområder:

Ansvarlig for åbning og lukning af vandet samt salg af huse. Står for græsslåning og området omkring klubhuset, tømning af toilettank og grencontainer samt ad hoc arbejdsopgaver og flaghejsning

Akut telefon:

30961343 ved brud på vandrør mm

Ledig plads - kan blive din

Ledig plads - kan blive din

Kasserer - vælges på GF 2023

Ansvarsområder:

Ansvar for opdatering af ventelisten, ansvarlig for salg af huse og samarbejdet med bogholderen

Kontaktinfo:

E-mail:- mail@ryhaven.dk 

Benny Kyed

Benny Kyed

Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder:

Kontakten til det offentlige og kredsen. Ansvarlig for salg af huse. Tovholder for vedligehold af haveforeningens fælles areale og veje samt ansvar for åbning og lukning af vandet

Annemette (Mette) Maack Davidsen

Annemette (Mette) Maack Davidsen

Sekretær

Ansvarsområder:

Ansvarlig for konfliktmægling og salg af huse samt foreningens opslagstavler – information til gæster

Kontaktinfo: 

e-mail: sekretaer@ryhaven.dk

Ulla Andersen

Ulla Andersen

Suppleant

 

Ansvarsområder:

Arbejdsdage

Flemming Stokholm

Flemming Stokholm

Suppleant

 

Ansvarsområder:

Kontrol med vandforbrug – aflæsning af vandure. Kontaktpersone for byggeudvalget og kontakten til det offentlige. Kontakt Flemming hvis du vil sælge dit hus senest den 10. i måneden

Kontaktinfo:

E-mail: byggeudvalget@ryhaven.dk

Lene Jørgensen

Lene Jørgensen

Udenfor bestyrelsen

 

Ansvarsområder:

Bogholder (opkrævning af leje mv) og salgsansvarlig mmm

Kontaktinfo:

mail: mail@ryhaven.dk

møde

Bestyrelsesmøderne

Vi afholder bestyrelsesmøde den første torsdag i måneden kl. 18.00 (i sæsonen) – der kan ske ændringer (se kalenderen)

Bestyrelsen har træffetid den første halve time af mødet kl. 18-18.30. Du er velkommen til at møde op for at tale med bestyrelen eller medlemmer af den. 

Forretningsorden 

Bestyrelsen har revideret den tidligere forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. 

Til forskel fra traditionelle forretningsordener, så gør vi i Ryhaven nogle ting lidt anderledes: 

  • Bestyrelsen ophæver tavshedspligt (undtaget naturligvis personsager og emner, der af forskellige årsager endnu ikke kan være en åben dialog omkring)
  • Suppleanterne inddrages aktivt i bestyrelsens arbejde
  • Bestyrelsen ønsker at involvere så mange medlemmer i arbejdet med udviklingen af vores forening. Derfor findes en række udvalg, som arbejder med at udmønte generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson til hvert udvalg. 
  • Bestyrelsen inviterer alle udvalg til et fællesmøde en gang om året for at hilse på nye (og gamle) ansigter og lægge grundlaget for et godt og tæt samarbejde. 

 

 

Byggeudvalget

Byggeudvalget er et udvalg under bestyrelsen, og består af medlemmer fra bestyrelsen og vurderingsudvalget, som hver især vælger deres repræsentanter. Udvalget arbejder under bestyrelsens ansvar, referer til bestyrelsen og skal udmønte bestyrelsens politik og beslutninger. 

 

Det er byggeudvalget du skal kontakte, hvis du vil have din have vurderet til salg – byggeudvalget@ryhaven.dk 

Byggeudvalget har to opgaver:

1. udvalget skal godkende byggeriet i en kolonihave, før den kan vurderes af vurderingsudvalget. Kan et byggeri ikke godkendes, skal lejeren i samarbejde med bestyrelsen lave en plan for lovliggørelse af byggeriet.

2. udvalget godkender byggetilladelse til ombygninger /tilbygninger og skal følge byggeriet, for at sikre at det lever op til reglerne.

Byggeudvalget består af Jesper, Flemming og Morten 

Vurderingsudvalget

En væsentlig opgave i alle haveforeninger er vurdering af haver til salg.

Ryhaven er som medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark underlagt forbundets vurderingsregler. Vurderingsfolkene vælges på generalforsamlingen og gennemgår kolonihaveforbundets vurderingskurser, før de må medvirke til vurderinger.

 Skal du have dit hus vurderet, henvender du dig senest den 10. i måneden til Flemming Stokholm fra byggeudvalget på e-mail: byggeudvalget@ryhaven.dk. Byggeudvalget aftaler et besøg, hvor de kan konstatere om byggeriet er lovligt og kan vurderes. Du modtager informationer om salgsprocessen.

Når du har indbetalt vurderingsgebyret på kr. 600 til Ryhaven, kontakter vurderingsudvalget dig og laver en aftale om at komme og vurdere din have.

Vurderingsdatoer – Sidste søndag i måneden i sæsonen fra april til oktober (ferielukket i juli). Der vurderes højst 3 huse pr. vurderingsdato.

Hvis et hus ikke kan erklæres lovligt af byggeudvalget, kan det ikke vurderes. Sælger og bestyrelsen vil i samarbejde lave en plan for lovliggørelse af byggeriet, før det kan vurderes og sættes til salg.

Ryhavens vurderingsudvalg vælges på generalforsamlingen og består aktuelt af:

Jesper E. Johnsen

Jesper E. Johnsen

Tovholder

Henrik Lykke

Henrik Lykke

have 11

Thomas Køhler

Thomas Køhler

have 75

Brian F Andersen

Brian F Andersen

Have 39

Stefan Camrath Carlsen

Stefan Camrath Carlsen

have 16

Zabeth

Zabeth

suppleant

Morten V

Morten V

suppleant

suppleant

Strømudvalget

på Generalforsamlingen i 2022 valgte Ryhaven et udvalg til at varetage arbejdet med foreningens egen strømproduktion med solceller.

Udvalget skal primært arbejde med udbredelsen og udbygningen af den grønne strøm i haven og optimere udnyttelse af den.

Herunder:

1. At øge mængden af grøn strøm i haven.

2. At ændre og tilpasse kontrakterne for videresalg af strøm mellem medlemmer, så de er tilpasset den nye virkelighed med stærkt elpriser.

3. At aflæse og levere regnskab til bogholderiet, i overensstemmelse med krav derfra

Udvalget refererer til bestyrelsens og udmynter bestyrelsens politik. 

 

Du kontakter udvalget på e-mail: strom@ryhaven.dk

Udvalget består af:
Polle, Benny & Stefan

Aktivitetsudvalget

Du er altid meget velkommen til at komme med gode ideer – eller melde dig til at give en hånd med. Bestyrelsen står for de fælles arbejdsdage. Mens vores aktivitetsudvalg planlægger og gennemfører alle øvrige fælles aktiviteter i løbet af sæsonen.

Udvalget er selvkørende og selvsupplerende (under bestyrelsen) og har et selvstændigt budget på 4.000 kr. at gøre godt med.

Du kan tjekke kalenderen her på hjemmesiden og ellers bliver arrangementer annonceret i vores interne Facebookgruppe og i de to opslagstavler i Ryhaven.

Skal du booke vores fællesplads Ryhavegårdsvej 44 – kontakt og aftal det med Helle tlf. 2945 9175 eller via facebook.

Udvalget består af:
Helle have 61, Tina have 33, Heidi H12, Rikke H90, Mira H81, Anne H24, Henrik Maj H67