De seneste år, har støjen fra motorvejen kun gået en vej – og det er op! Men nu ser det ud til, at vi kan skrue op for stilheden i løbet af sommeren 2021, når vejdirektoratet bygger en “støjmur”.

Lydmuren (som den hedder officielt) falder på et tiltrængt sted med en forventet reduktion af støjen med mellem 3-5 dB i de hårdest belastede områder i vores kolonihave. I forbindelse med motorvejsudbygningen for et par år siden lå støjen i de værst ramte områder på et niveau, som betegnes som sundhedsfarligt at opholde sig i i længere tid ad gangen.

Ifølge miljøstyrelsen må støjen ikke overskride 58 dB i boligområder og kolonihaver, hvor det er tilladt at overnatte. Skanderborg Kommune har endnu skrappere krav for støjniveauet i kolonihaver, hvor de kræver maksimalt 50 dB og det endda kun i perioden man-fredag mellem kl. 7-18 og lørdag mellem kl. 7-14. For andre tidspunkter på dagen og om søndagen gælder skærpede krav.

Her kan du se den forventede reduktion af støjen med lydmuren

Støjreduktion forventninger i Ryhaven

Seks meter mur så langt øjet rækker

”Muren” starter mellem Radisevej og Spinatvej og løber langs motorvejen mod syd 1620 meter, eller lige så langt øjet rækker – det meste af vejen i seks meters højde. Hvordan designet bliver, er en velbevaret hemmelighed 😊. Ind imod os bliver der plantet til.

Arbejdet med støjmuren er faktisk allerede startet ved Legårsvej, og vil ”ramme” os i Ryhaven ca. fra den 15. juni til den 3. august 2021. I den periode vil afkørselsrampen og yderste spor på motorvejen være lukket

Du kan følge hele projektet her

Vejdirektoratet skal bruge vores vej

I marts fik vi i Ryhaven fint besøg, fordi vejdirektoratet skal sikre sig adgang til motorvejen igennem Ryhaven, når støjmuren ændrer adgangsforholdene. Repræsentanter for Vejdirektoratets eksproprierings-kommission mødtes med en repræsentant for Naturstyrelsen, som ejer vores jord, og Kolonihaveforbundets formand, Preben Jacobsen samt Morten og Polle fra Ryhavens bestyrelse.

Vejdirektoratet har fået tinglyst retten til at bruge vores veje til arbejdskørsel. Men i selve byggefasen får de ikke brug for det. Det bliver primært i forbindelse med vedligeholdelse af den afvandings-dam, som de har eksproprieret jord til fra Skanderborg Kommune, at de engang imellem får brug for at bruge vores vej. Ligesom der i forbindelse med beplantningen på vores side af lydmuren, blive nødvendigt at køre vand til planterne i starten, mens de danner rodnet.

Morten og Polle gjorde opmærksom på, at vores vej ikke er mere end 4,5 meter i bredden, skønt der står i matrikelpapirerne at den er 5 meter. Vi blev ikke mødt af krav om at hækkene skulle klippes ind til deres oprindelig størrelse.

Hvis arbejdskørslen ødelægger noget på vejen, skal de selv reparere det.

Så nu kan vi bare glæde os!

 

Vejdirektoratets adgang gennem Ryhaven