Spar på vandet!!

Rigtig fint kursus med Magnus Buch her i weekenden om vandbesparelser.

HVIS MAN VANDER I HØJT SOLSKIN, JA SÅ MISTER MAN 2/3 AF VANDET TIL FORDAMPNING FIK VI LÆRT.

I EN SPECIFIK “CASE” FRA HF SØPARKEN I HORSENS, FIK MAN FOR 5 ÅR SIDEN INDIVIDUELLE VANDMÅLERE INSTALLERET, OG DEREFTER FALDT FORBRUGET MED 75%

Hvad kan vi så lære af det?

Nu har vi i hvert fald beviser som er “hugget i granit” på, at hvis man vander i højt solskin med have-vanderen, ja så sender man mindst 2/3 af regningen over til naboen, der vander fornuftigt om aftenen eller tidligt om morgenen, og at ingen får glæde af ens uvidenhed eller dårlige vaner – tværtimod.

I Søparken i Horsens, var man på de 54 have-lodder som haven bestod af, efterhånden nået op på et forbrug på 2900 m3 om året, hvor vores budget giver os 1400m3 om året til vores ialt 86 have-lodder.

Hvordan kunne det ske at de var kommet så højt op i forbrug? Jo her var der blandt andet en “Hr Jensen” og en “Fru Andersen”, som konsekvent vandede hækken en gang om ugen, og da der ikke var nogle vanding’s-regler dernede, ja så vandede man selvfølgelig også sin græsplæne og alt det andet, lige når man havde lyst.

Det gav naturligvis en ret dårlig stemning i haven, og til sidst blev irritationen så stor, at et generalforsamlings-flertal besluttede sig for, at der nu skulle opstilles individuelle vandmålere. Som sagt, så gjort. Siden er deres gennemsnitlige samlede års-forbrug så faldet til 700 m3, heri også indregnet tørkeåret 2018.

Vi er jo heldigvis ikke i nærheden af det enorme overforbrug som de havde i Horsens, og derfor vil vi nok heller ikke komme op på en besparelse som dem, hvis vi fik individuelle målere opsat.

Omvendt kunne man jo så også sige, at hvis de havde haft en god debat om fornuftig vanding, diskuteret solidaritetprincipper, samt fået tilført information om hvordan fysikken fungerede og hvordan tingene ellers ville udvikle sig, ja så kunne de måske have fået bremset deres overforbrug i tide. Dertil undgået en masse bøvl, en dårlig stemning, og en ret så stor investering.

Det er jo nettop af den grund at vi i bestyrelsen forsøger at gøre noget proaktivt, således at vi her kan undgå at kommer i samme situation som dem.

At vi kan lære af erfaringer og fejl som andre har gjort, og derigennem lære hvad vi skal ændre for ikke at ende som dem, med BØVL, solidaritetsprængning og unødige udgifter.

Vi fik filmet hele foredraget, og er nu igang med at “skære” det til, således at det kan vises på vores Facebook kanal i en passende længde, og således at alle de der ikke havde mulighed for at komme på selve foredragsdagen, alligevel får chancen. .

Der er naturligvis masser af andre “guldklumper” i foredraget end lige de par stykker, som har været belyst her.

Polle