På årets generalforsamling 2022 tog vi stilling til et forsalg fra Jesper på Porrevej om at gøre noget ved det lille skovområde bag vores kolonihaveforening. Skoven er vokset godt til og havelejerne drømmer om mere lys.
Der er mange holdninger til skoven lige fra at den skal fældes til at den ikke må røres og alt der imellem.

Vi besluttede, at Jesper skulle danne et lille udvalg, som skulle gå i dialog med kommunen, som ejer skoven. På næste års generalforsamling skulle vi så tage stilling til forskellige løsningsmuligheder.

Nu har Jesper og Benny (fra bestyrelsen) haft møde med afdelingen for Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune. Det viser sig, at kommunen har planer for vedligeholdelse af skovstykket allerede i efteråret. De vil rydde op og fjerne døde og døende træer – så der bliver bedre plads til de egetræer, som de ønsker skal være skovens dominerende trætype.

De er dog ikke helt enerådige, og vil lade det være op til os, om de skal fælde den række træer, som står tættest ind mod husene på Porrevej. Derfor vil Jesper i nærmeste fremtid gå rundt og snakke med beboerne på vejen og komme med en indstilling til bestyrelsen, som vi går videre med til kommunen.

Det vil sige, at vi ikke kan følge beslutningen fra generalforsamlingen, da vi bliver overhalet indenom af kommunen, som ejer skoven. Skoven er en del af det rekreative område som også omfatter Ryhaven og Hønsebakken samen med det åbne landstykke med den lille sø mellem motorvejen og Ryhaven. Vi håber, at alle bliver glade for løsningen.