Databeskyttelsesforordningen

18-02-2019

Databeskyttelse blev specielt relevant d. 25. maj 2018, da virksomheder fra denne dato skulle efterleve GDPR-reglerne.

Da vores kolonihave betragtes som en virksomhed, gjaldt det derfor også for os. Vi blev simpelthen pålagt dette af hovedforbundet, og flere af os fra bestyrelsen har deltaget i et kursus.

I praksis har vi dog efterlevet de fleste krav i denne forordning, de sidste 6 år.

Kort forklaret, ja så udleverer vi ikke personfølsomme oplysninger til trediepart.

Heldigvis bruger vi her i haven ikke CPR numre. Oplysninger om vores beboeres identitet kendes ikke engang af kommunen.

Bestyrelsen udleverer aldrig dit telefonnummer, eller din private adresse, medmindre vi har kontaktet dig og spurgt om du er indeforstået.

Om så det var din nabo i haven der spurgte til dit telefonnummer hos os, ja så ville vi ikke udlevere det uden din billigelse først.

Kun i en ekstrem “Force majeure” situation ville det kunne komme på tale at bryde denne regel.

I vores bestyrelsesreferater, sørger vi for at annonymisere personfølsomme oplysninger.

Vi bruger ikke Cookies på vores hjemmeside, så du kan derfor trygt bruge den uden at nogen får adgang til din trafik.

Hvis du ønsker at blive endnu mere anonym på vores venteliste, hvor vi kun bruger dit navn, ja så kan vi også tilbyde denne service.

Kun i de tilfælde hvor det daglige arbejde kræver det, oplyser vi telefonnumre og email adresser, typisk for vores bestyrelsesmedlemmer, vurderingsudvalget og andre stående udvalg.

Har du spørgsmål, ja så er du velkommen til at kontakte os via vores “formandsmail” på: ryhaven@gmail.com