Haver til salg / Ryhavens venteliste

Venteliste til en kolonihave i Ryhaven

Som mange andre kolonihaver har vi i Ryhaven en venteliste, så vi sikre en fair fordeling af kolonihaverne, når der kommer haver til salg. Vi har fra 2013 valgt at gøre ventelisten offentlig, så der er total gennemskuelighed over, hvor den enkelte befinder sig på listen.

I Ryhaven er ventelisten delt op i to – en intern og en ekstern venteliste.
Tilmeld dig ventelisten nu. Det koster 100,- kr årlig for extern venteliste.
Se den aktuelle venteliste  og procedure her på hjemmesiden.

Du skal selv være aktiv

Det er vigtigt for os, at ventelisten også er reel og altid ajourført. Derfor har vi indført en procedure, hvor alle på ventelisten får orientering, når et hus kommer til salg. Herefter har alle en uge til at reagere. En gang om året renser vi ventelisten - omkring første februar. De, der ikke svarer, bliver derefter slettet af ventelisten.

Du kan kun blive kontaktet om huse til salg via ventelisten, hvis du har en aktiv e-mailadresse – vi tilbyder ikke ventelisteservice via brev eller telefon. Hvis du ikke selv har adgang til internet og e-mail, foreslår vi, at du allierer dig med et familiemedlem eller en ven, som vil påtage sig at være din ”postmand”.

Hvem kommer før hvem – når et hus skal sælges?

I Ryhavens kolonihave har vi følgende rækkefølge, når en kolonihave skal sælges:

  1. familie til sælger
  2. intern venteliste
  3. ekstern venteliste
  4. sælger finder selv en køber

Procedure ved salg af kolonihave i Ryhaven, Skanderborg

Når et hus er vurderet og sat til salg, kommer der et opslag i Ryhavens to opslagstavler og på www.ryhaven.dk. Sælger har mulighed for at sælge til et familiemedlem, hvis ingen i familien ønsker at købe huset, får alle på de to ventelister en e-mail.

I brevet får de kort orientering om husnummer og pris samt dato (en uge) for at melde tilbage til bestyrelsen (ventelisteadministrator) om:

  1. de ønsker at komme i betragtning til huset.

Hvis flere er interesserede i at købe huset, får den øverste på listen det tilbudt. 

Hvis ingen fra ventelisterne ønsker at købe huset, står det køberen frit at sælge til anden side (jævnfør gældende regler for hussalg). Huset er slået op på www.ryhaven.dk og på opslagstavlerne – al anden annoncering sker på ejerens eget initiativ og for egen regning.

Se hvilke huse der aktuelt er til salg i HF Ryhaven i Skanderborg 

Vil du vide mere om procedureren for salg af kolonihavehuse?

Regler for vurdering af kolonihave 

Generel beskrivelse af regler for haveafståelse (pdf)

Tabel til vurdering af have (skema – pdf)

Checkliste til værdiansættelse

 

 
 
 

Ønsker du at komme på venteliste til et kolonihavehus i Ryhaven?

send en mail til ryhaven@gmail.com eller her på hjemmesiden.
Ryhaven Haveforening | CVR: 35180702 | Ryhavegårdsvej 44, 8660 Skanderborg