Tilslutning til el-nettet og billigere strøm

18-02-2019

Bestyrelsen har de sidste 2 år arbejdet frem mod at kunne tilbyde vores beboere en billigere tilslutning til elnettet, end de 30.000kroner det normalt koster.

Baggrunden var det urimelige i at elselskabet Dinel som leverer strøm til haven, ikke ville tilbyde mindre løsninger end den store “3 fasede parcelhusløsning”, som de af os der allerede er tilsluttet, har været nødt til at acceptere.

Dinel er som sagt et monopolselskab, og for sådanne er der skærpede forhold som gør sig gældende.

Som sagt så ansøgte vi allerede for 2 år siden om at kunne dele strøm ud fra vores klubhus, hvor vi stort set ingen strøm brugte.

Det ville selskabet ikke acceptere. De sagde det var ulovligt, og truede med at lukke installationen hvis vi gjorde det.

For et halvt år siden kontaktede vi så Energitilsynet, og efter at have haft både langsomme og modvillige sagsbehandlere i både tilsynet og Energistyrelsen kom vi for en måneds tid siden i mål.

Det viste sig at der var en stump lovgivning, som tidligere havde været indskrevet i “Elforsyningslovgivningen”, som for mange år siden havde forvildet sig ind i “Byggelovgivningen”

Den undtagelse fra reglerne om at hvert hus skal have sin egen selvstændige installation, gjaldt nettop for kolonihaver, og ligeledes i andre situationer hvor de normale installations omkostninger ikke kunne rimeliggøres, på grund af et meget mindre elforbrug, end normalen.

Der var dog en betingelse som skulle opfyldes, nemlig at man søgte dispensation hos kommunens byggestyrelse.

Det har vi så gjort. Og det giver en del muligheder til både de der har lagt strøm ind, samt specielt til de som endnu ikke har fået strøm lagt ind:

 

Her er teksten fra kommunens dispensation:

Fritagelse for individuel måling af el

Vedrørende Ryhavegårdsvej 44, 8660 Skanderborg – fritagelse for krav om måling af el beliggende på matr. nr. 15Æ, Skanderborg

Markjorder.

Skanderborg Kommune fritager hermed ejendommen for kravet om individuel måling af el. Fritagelsen gælder for installationen i klubhuset. Haver med et lille el forbrug kan tilslutte sig elinstallationen i klubhuset på følgende vilkår:

 At det årlige forbrug på installationen ikke overstiger 6.000 kWt om året.

I Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling fastlægges det i § 3, at i nybyggeri og bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling af forbruget af el i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.

Der er mulighed for at forskellige bygningskategorier kan undtages fra kravet, bland andet kolonihavehuse, jf. § 11.

Der er i ansøgningen redegjort for, at en del af kolonihaverne har et meget lille elforbrug. På den baggrund vurderes det, at det er uhensigtsmæssigt og uforholdsmæssigt omkostnings tungt med individuel måler på hver enkelt kolonihave.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 13 i Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

Andre installationer

I ansøgningen er det nævnt, at der også ønskes mulighed for, at haver med et lille el forbrug kan tilsluttes eksisterende installationer i andre haver. Denne løsning er vi også åbne over for. Der skal dog ansøges for hver installation, hvor man ønsker andre haver tilsluttet. Og i den forbindelse skal der redegøres for installationens seneste årlige forbrug.