Spejder du også forgæves efter tegn på den meterhøje støjmur og undrer dig over, hvor den bliver af?

Efter planen skulle vejdirektoratet være begyndt at bygge her i vores ende allerede i maj, men der er endnu ikke spor af byggeri. Og dog – hvis du går ud mod Vrold, så finder du spor…

Coronaen spiller atter ind

Bestyrelsen undrede sig også, og har derfor kontaktet myndighederne.

”Vejdirektoratet fortalte os, at byggeriet er blevet forsinket på grund af voldsomme prisstigninger på materialer som f.eks. stål. Efter de nye planer, starter byggeriet i september og der vanker dagbøder, hvis det ikke er færdigt engang i november,” fortalte Poul Schack.

På den måde sætter coronaen stadig sit præg på hverdagen. I dette tilfælde med stigende priser på byggematerialer pga særlig stor efterspørgsel. 

Men vi har stadig noget at have vores forventninger i. For efter vejdirektoratets beregninger vil vi her i haverne få mellem 2-5 db mindre støj. Enkelte haver vil dog opnå mere end 5 db støjreduktion. Se nærmere på direktoratets forventninger her

Rådyr og harer undrer sig

Hvis du ikke har hund, så er det nok begrænset, hvor meget du går tur i det smukke grønne område, vi har nedenfor kolonihaverne. Her kan du ellers både måde rådyr og harer – og hvis du går forbi den anlagte regnvandssø, så kommer du til forberedelserne af muren. Her er maskiner i gang med at rydde krat og sætte afmærkninger til den længe ventede støjmur.

Så hvis du tænger til at få syn for sagen, så kan du gå dig en tur. Det er i det hele taget værd at gå på opdagelse, for der er overraskende meget natur at opleve. Det forklarer måske, hvorfor der er mange skanderborgensere, som kommer igennem Ryhaven på gåben eller cykel for at bruge området.

Læs mere om støjmuren i tidligere artikel i RyhaveNYT: Udsigt til fuld skrue på stilheden – Kolonihaver | Skanderborg | Ryhaven

forberedelserne til støjmuren er så småt igang

Regnvandssø – skal opsamle noget af alt det vand vi får fra oven i fremtiden. Og den ser smuk ud samtidig

Hvis du kigger godt efter – så skimter du faktisk Ryhaven i det fjerne, der hvor der er et ophold i træerne. Set fra motorvejen i det fjerneste hjørne af naturområdet