De seneste år har Ryhaven haft et kollektivt forsikringstilbud, som omkring halvdelen af alle haver er tilmeldt. Vi har nu fået et tilbud fra et andet selskab, som mener at have et bedre tilbud til os.

Bestyrelsen har været i dialog med Tryg og inviterer alle medlemmer, som har tegnet forsikring, til møde om det nyt tilbud. Bestyrelsen ønsker ikke at tage beslutning om evt. flytning, da vi mener, det er de forsikrede medlemmer, som skal tage den beslutning.

Forsikringsmøde i februar 2023

For at vi kan nå, at opsige vores nuværende forsikring før, vi får ny opkrævning, skal vi tage en beslutning inden udgangen af marts måned. Vi kan altså ikke vente til vores årlige generalforsamling, som ligger i april.
Det er jo også mest rigtigt, at beslutningen tages, af dem som har forsikringen i dag.

Nye medlemmer kan naturligvis altid tilmelde sig forsikringen. Læs om vores eksisterende kollektive forsikring på Ryhavens hjemmeside

Alle medlemmer med kollektiv forsikring bliver indkaldt til forsikringsmøde direkte via e-mail – og alle medlemmer modtager en orientering i kommende nyhedsbrev.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen