Efter flere års uvished sover vi nu roligere om natten, fordi Skanderborg kommune har besluttet at ændre planerne om et boligbyggeri på nabogrunden – til nu at blive et rekreativt område.

Vi har naturligvis ønsket at give vores besyv med og håber, at vi bliver inddraget, når kommunen skal videre med planerne. Der har været stor interesse for høringssvaret både via email og på vores Facebookgruppe, har flere medlemmer kommet med gode forslag og ideer til, hvad de synes, der skal være på grunden.

Høringssvar vedrørende kommuneplantillæg 21-12-Korsvejen i Skanderborg

Mindre ”kommunalt” kunne det ikke være 😊 – men for os er det meget konkret. Det har stor betydning, hvad der kommer til at være lige på den anden side af Salatvej.

Derfor mødtes vi Lørdag den 17. september til et medlemsmøde, hvor vi arbejdede videre med nogle af ideerne og fik sat tanker og drømme på skrift. Det er nu blevet til et høringssvar, som er sendt til Skanderborg Kommune.

Du kan læse svaret her