Der har været gisninger eller rygter om, at kommunen var parat med kloakering af Ryhaven i løbet af et par år. Det er ikke rigtigt. Bestyrelsen har fået oplyst fra kommunens teknik og miljø, at det tidligst kommer i 2028. 

Hvorfor kloakering?

Igennem de seneste 5-6 år har der været gennemført kloakering i mange kolonihaveforeninger landet over. Det skyldes et EU-direktiv, som påbyder kommunerne at lave en spildevandsplan – ikke nødvendigvis kloakering.

De kommuner, som har forlangt kloakering af kolonihaverne, har gjort det på meget forskellige vilkår. Derfor har der været lejere, som har måttet sælge, fordi de ikke havde råd til at betale for tilslutningen, mens andre har fået lavet gode ordninger, hvor lejerne afdrager over en lang årrække og med en mindre huslejestigning. 

Når Skanderborg Kommune melder ud, at de tidligst om seks år planlægger kloakering, vil vi i bestyrelsen benytte os af den tid, til at få så stor indflydelse på, hvordan det kommer til at foregå, som muligt. Derfor vil vi tage punktet op på næste års generalforsamling, så vi sammen kan tage arbejdstøjet på, og drøfte vores ønsker og ikke mindst lægge en plan for, hvordan vi får maksimal indflydelse på planerne. 

Medlemmer som har en autoriseret samletank gravet ned i deres haver er garanteret, at de ikke bliver tvunget til at tilslutte sig kloakeringen i 20 år (efter tanken er installeret).   

Læs mere om baggrunden for kloakering i kolonihaverne landet over