Flere kolonister har i 2020 kæmpet med rotter. Anne Marie og Leif på Radisevej har gennem hele året oplevet rotteproblemer, som aldrig før. Det startede med, at slangerne i filteret til havedammen var gnavet i stykker efter vinteren og siden har de fanget 5 rotter i fælder i haven. De har flere gange haft besøg af kommunens skadedyrsbekæmper – rottemanden, som Anne Marie kalder ham.

 

Rotter skal anmeldes til kommunen

Som havelejer i Ryhaven har du pligt til at melde det til kommunen, hvis du opdager rotter i din have/hus. Også de første par gange du fanger en rotte i haven, så skal du melde det – og hvis du bliver ved med at fange rotter. Først når du “kun” fanger en rotte sjældent cirka hver 4 -6 måned, behøver du ikke at melde det.

Anmeldepligten gælder uanset, om du fanger rotterne i fælder, eller om det er katte og hunde, som har æren.

 ”Husk det er ikke “farligt” at melde det, og det koster ikke noget at melde det,” siger Anne Marie.

 

Effektiv rottebekæmpelse kræver samlet indsats

Bestyrelsen slutter op om ”rottemandens” anbefaling om, at køber nogle kasser med fælder til foreningen, som vi kan låne på skift. Indkøb af flere fælder på en gang betyder både, at vi kan få dem billigere og en mere intensiv kamp med de små skadedyr.

”Rotterne kan gnave i både vandslanger og elkabler og det kan give kortslutninger. Så jeg håber alle vil være med til at bekæmpe de små sataner, siger Anne Marie.

Læs mere om rotter på Skanderborg kommunes website (åbner i et nyt vindue)

Den 8. april opdagede Anne Marie og Leif Rotto, som havde fundet ud af at det var smart at hente sin mad på fugle foderbrættet. 
Siden har skrottet det fine foderbræt og fodrer nu fuglene rottesikkert