20-09-2020

Selvom Skanderborg var det sted i Region Midtjylland, hvor Corona-virussen var på sit højeste, mødte 13 medlemmer og 5 bestyrelsesmedlemmer frem til årets første ordinære arbejdsdag.

Alle corona-regler holdes i hævd og behandskede serveringsdamer sørgede for, at vi alle fik både morgenmad og frokost. Vi fik repareret veje, infotavlen ved indkørslen til Ryhaven flyttet, nøddehegn med videre klippet og kabler lagt ned. Og så blev der som altid hygget en masse 😊 

For det er selvfølgelig vigtigt, at vi holder vores fælles områder – men det mindst lige så vigtigt, at arbejdsdagene fungere som foreningens socialt kit. Og når der så ikke er så mange deltagere som normalt, giver det måske bedre plads til netop at lære hinanden lidt bedre at kende på tværs af veje.

 

Bonus info om arbejdsdagene:

Alle haver skal deltage i fællesarbejdet mindst en gang om året. Hvis man er syg, eller af andre årsager ikke kan deltage, bliver man fritaget efter aftale med bestyrelsen – i år er alle over 60 år fritaget pga Covid19. Hvis dagen ikke passer, kan man altid tage en opgave en anden dag.

Hvis man hverken møder op eller melder afbud til bestyrelsen, bliver man opkrævet et udeblivelsesgebyr.