Ryhaven
– kolonihaver i Skanderborg

med højt til loftet, stærke værdier og plads til forskellighed

solcelleanlaeg_Indvielse_2019

Køb og salg af haver

Er du interesseret i at købe kolonihave i Ryhaven eller er du en af vores medlemmer, som ønsker at sælge?
Vi har ikke bopælspligt. 

Ryhavens ventelister

I Ryhaven foregår hussalg via en intern og ekstern venteliste.
Huse som ikke sælges via ventelisten kommer til salg offentligt.

Pris på huse følger kolonihaveforeningens regler.

Bygge-, ordensregler mv

I Ryhaven har vi så få regeler som muligt. Men helt kan vi ikke komme udenom dem.  Find regler og rammer for livet i haven, bygning og renovering af huse 

ryhavenyt_foto_presse

Nyheder fra Ryhaven

Læs nyheder i RyhaveNYT, medlemmer får  informationer via email og vi “snakker” over online-hække i vores interne Facebookgruppe.

Ryhavens værdier

Ryhavens værdier

Vi ønsker at bevæge os fremad mod en CO2 neutrale have og tror bæredygtighed er vejen. Vi dyrker så vidt muligt vores haver økologisk, og uden giftige sprøjtemidler

Kollektive forsikringer

Når flere går sammen, får vi bedre priser. Derfor kan du tegne forsikringer gennem kolonihaveforbundet

Bestyrelsen

Iben Baadsgaard

Iben Baadsgaard

Formand

Ansvarsområder:

Kontakten til kolonihaveforbundet, medlemkommunikation (hjemmeside, nyhedsbreve mv), velkomstmøde, salg af huse, dagsorden/ indkaldelse til bestyrelsesmøder og dataansvarlig (GPDR)

Kontaktinfo:

Mobil: 2184 7464
E-mail: iben@ryhaven.dk

Benny Kyed

Benny Kyed

Næstormand

Ansvarsområder:

Kontakten til kommunen, Ansvarlig for åbning og lukning af vandet, Salg af huse. Står for græsslåning, tømning af toilettank og grencontainer samt ad hoc arbejdsopgaver

Kontaktinfo:

E-mail: bestyrelsen@ryhaven.dk   

Akut telefon:

30961343 ved brud på vandrør mm

Annemette Maack Davidsen

Annemette Maack Davidsen

Kasserer

Ansvarsområder:

Kontakt til Kolonihaveforbundet, Ansvarlig for konfliktmægling, velkomst af nye medlemmer, opdatering af ventelisten, bestyrelsesrep i arbejdsgruppe om ordensregler

Kontaktinfo:

E-mail:- Annemette@ryhaven.dk  

Anne Trille Fuglsang

Anne Trille Fuglsang

Sekretær

Ansvarsområder:

Velkomstmøde og Åbent hus for ventelisten, Salg af huse samt foreningens opslagstavler – information til gæster, Kontaktperson til aktivitetsudvalget

Kontaktinfo:

e-mail: sekretaer@ryhaven.dk 

Jakob Studtmund Andersen

Jakob Studtmund Andersen

Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder:

Tovholder for vedligehold af haveforeningens fælles arealer og veje samt ansvar for åbning og lukning af vandet - kontrol af vandforbrug, Bestyrelsesrepræsentant i arbejdsgruppe til forberedelse af kloakering og byggeudvalget

Kontaktinfor:

bestyrelsen@ryhaven.dk 

Marianne Pyt Engholm Riisberg

Marianne Pyt Engholm Riisberg

Suppleant

 

Ansvarsområder:

Tovholder for vedligeholdelse af fælles arealer og arbejdsdage. Ansvarlig for konfliktmægling

Kontaktinfo:

E-mail: bestyrelsen@ryhaven.dk

Mariann Vilsgaard

Mariann Vilsgaard

Suppleant

 

Ansvarsområder:

Velkomst af nye medlemmer, afregning af strøm

Kontaktinfo:

mail: bestyrelsen@ryhaven.dk

Morten Johannesen

Morten Johannesen

Suppleant

 

Ansvarsområder:

Tovholder for fællesarealer, tømning af toilettank og grencontainer

Akut telefon:

30961343 ved brud på vandrør

Kontaktinfo:

mail: bestyrelsen@ryhaven.dk

Flemming Stokholm

Flemming Stokholm

Suppleant

Ansvarsområder:

Medlem af byggeudvalget og ad hoc opgaver

Kontaktinfo:

mail: bestyrelsen@ryhaven.dk

Lene Jørgensen

Lene Jørgensen

Udenfor bestyrelsen

 

Ansvarsområder:

Bogholder (opkrævning af leje mv) 

Kontaktinfo:

mail: mail@ryhaven.dk

RyhaveNYT

I Ryhaven har vi et højt informationsniveau med nyheder på hjemmesiden, nyhedsmails og nogle medlemmer har oprettet en  Facebookgruppe til “snakken” over online-hækken 🙂