Med vintertiden er det også ved at være slut med årets havesæson…

Der er måske flere nye i vores have – og pga coronavirus, har vi ikke mødtes så meget som i løbet af et normalt haveår. Derfor kan der også være en del nye, som ikke kender så meget til årets gang i Ryhaven.

I Ryhaven lukker vi for vandet om vinteren, fordi vores vandrør/slanger ikke ligger frostfrit. Vi lukker ikke på en bestemt dato, men når frosten gør det nødvendigt. Når tiden kommer, får du besked fra bestyrelsen via sms – ligesom der kommer orientering på Facebook og vores hjemmeside.

 

Du kan lukke ned, når det passer dig

Det står dig frit for at lukke din have ned og lukke for vandet – eller du kan vente med at lukke, hvis du fortsat bruger din have og gerne vil have vand i haven længst muligt. Du skal sørge for at lukke for hovedhanen ude i hækken, og åbne dine haner, så du tømmer vandslangerne i din have for vand og på den måde undgår at noget frostspænger.

Når bestyrelsen lukker for vandet, og tømmer de først de overordnede ledninger, og går rundt og åbner så mange haner som vi kan komme til som muligt, for at få så meget vand ud af systemet som muligt. Altså når vandet i hele foreningen lukkes, vil det være en fordel at åbne hovedhanen i din have igen. For at tømme hele systemet for vand. 

Sådan forhindrer du frostsprængninger

Har du et toilet, skal du tømme cisternen godt og grundigt. Hæld derefter kølervæske i din vandlås.

Dine haner både ude og inde har bedst af at stå åbne hele vinteren. Afmonter eventuelt slanger.

Har du en gasvandvarmer, skal du afkoble din slange-tilførsel, og tømme så meget vand ud af den, som du kan. Der sidder som regel en aftapnings-ventil i bunden af den, som du kan bruge til at tømme med.

Om vinteren låses vores fælles toilet også af. Der er dog stadig adgang til den store toiletopsamlingstank, hvor du stadig vil kunne tømme dit camping toilet. Blot er der ikke mere vand, så du kan ikke skylle det.

Til foråret, vil du når vi åbner igen, få nye instruktioner om hvad du skal gøre i forbindelse, når vi igen åbner for vandet. Det sker igen, når vejret tillader det 😊

Venlig Hilsen

Bestyrelsen