Haver til salg / Om køb og salg af haver

Købs- og salgsprocessen

Som medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark er vi underlagt visse love og regler - blandt andet regulerer forbundet køb og salg af haver.

Når en havelejer beslutter sig for at sælge sin have kontakter han/hun Vurderingsudvalget. Klik på link, og se fremgangsmåde.

Når du så har indbetalt vurderingsgebyr på 600 kr, så kommer vurderingsudvalget, og vurderer dit hus og grund. Der er faste vurderingsdatoer, som du kan se i kalenderen. Husk at bestille i god tid.


Når du så har fået vurderet, ja så bliver vurderingsraporten sendt videre til den salgsansvarlige, som sørger for at dit hus kommer på salgsliste "Haver til salg" på hjemmesiden. Hvis du vil have billede på, ja så fremsend et billede til Lene Jørgensen på ryhaven@g.mail.com

Er der ingen fra ventelisterne, der ønsker at købe haven, sættes den til salg på Ryhavens hjemmeside og på opslagstavlen ved indkørslen til haveforeningen. Enkelte haveejere opretter annonncer i lokalaviser, Gul&Gratis og facebook.

Selve haveformidlingen og fremvisningen foregår mellem sælger og interesserede. 

Vi anbefaler, at forhandlingen om køb/salg af haven tager udgangspunkt i vurderingsrapporten. LIgesom vi opfordrer køber til at gennemgå huset med deres egen byggesagkyndige rådgiver inden aftale om køb indgås. 

 

Prisen

Prisen på haverne fastsættes af mindst tre medlemmer af haveforeningens vurderingsudvalg, som består af 5 haveejere, der er valgt på generalforsamlingen. Prisen basseres på en konkret vurdering af husets kvalitet og vedligeholdelsesstand - og de evt. særlige installationer som el, toilet med skyl osv. Ulovligt opførte bygning mv indgår ikke i prisen.

På samme måde prissættes selve haven - på baggrund af de planter som findes i haven og dens vedligeholdelsesstand.

Prisen er en maksimumspris, som ikke må overbydes. I tillæg til prisen på hus og have - kan køber lave en aftale med sælger om at overtage indbo og løsøre (f.eks. drivhus, gaskomfur, plæneklipper, campingtoilet mv). Prisen for løsøre må ikke overstige 25% af vurderingen. 

Som køber kan du bede om at se vurderingspapirerne, hvor du kan se vurderingsudvalgets kommentarer om standen af hus og have. 

Der må ikke betales penge "under bordet" og bestyrelsen opfordrer købere til at kontakte os for råd og vejledning, hvis de møder kravet om en højere pris, end huset annonceres til her på hjemmesiden. 
Bestyrelsen ser alvorligt på penge under bordet og vil gøre alt for at komme det til livs.  

Se vurderingsudvalget her 

Selve handlen - betaling og dokumenter

Når køber og sælger er blevet enige om handlen, så kontaktes den salgsansvarlige på Ryhavens mail: ryhaven@g.mail.com Lene Jørgensen er salgsansvarlig og vil udfærdige salgsdokumenter og overser betaling mv.

Sælgers ansvar for skjulte fejl og mangler

Sælger hæfter for skjulte fejl og mangler ti år efter salg af kolonihavehus
Vi kender det fra salg af huse og sommerhuse.

Nu kan sælgere af kolonihavehuse også undgå at hæfte for skjulte fejl og mangler i ti år efter, de har solgt deres kolonihave. En ny besigtigelsesrapport og ejerskifteforsikring skal sikre sælger. Kolonihaveforbundet har lavet en aftale med OBH-gruppen og tilbyder en rapport til 4400 kr.

Du kan læse mere om dit ansvar som sælger her

 

 Vigtige dokumenter i forbindelse med køb/salg

 

Se hvilke huse der er til salg netop nu

Kolonihaveforbundets vedtægter (åbner som pdf i et nyt vindue)
 
Vedtægerne for Sydøstjyllands Kreds  (åbner også i et nyt vindue - men ikke som PDF, derimod direkte  på Sydøstjyllands Kredsens hjemmeside)
 
Her kan du se skema for vurdering og værdiansættelse af kolonihaver under kolonihaveforbundet
 
Her kan du se Kolonihaveforundets tilbud om besigtigelsesrapport og anbefalinger om ejerskifteforsikring i forbindelse med salg af kolonihavehus. Som sælger risikerer du at hæfte for skjulete fejl og mangler i ti år.
Ryhaven Haveforening | CVR: 35180702 | Ryhavegårdsvej 44, 8660 Skanderborg