om Ryhaven / Bestyrelsen / Forretningsordenen for bestyrelsesarbejdet

Forretningsordenen for bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen har revideret den tidligere forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Især på tre punkter adskiller den nye forretningsorden sig fra rammen for de tidligere bestyrelsers arbejde:
  • bestyrelsen ophæver tavshedspligt (undtaget naturligvis personsager og emner, der af forskellige årsager endnu ikke kan være en åben dialog omkring)
  • referater fra møderne gøres tilgængelige på hjemmesiden
  • suppleanterne inddrages aktivt i bestyrelsens arbejde
Iøvrigt har bestyrelsen besluttet sig for at blive digital og derfor har den oprettet en fælles mappe på internettet, hvor dokumenter gemmes. Udover at det gør alle dokumenter tilgængelige for alle bestyrelsesmedlemmer, vil det også betyde, at fremtidige bestyrelser let kan få adgang til tidlgiere beslutninger og redigere i dokumenter. 

Her kan du finde bestyrelsens medlemmer og deres ansvarsområder

Ryhaven Haveforening | CVR: 35180702 | Ryhavegårdsvej 44, 8660 Skanderborg