haveforeningen har vi forskellige fælles faciliteter, som alle haveejere kan gøre brug af – når man husker at overholde følgende regler:

Fælles toilet

For enden af Ryhavegårdsvej – på samme grund som Klubhuset ligger vores fælles toilet. Her har haveejere uden toilet en mulighed for at få adgang til vandskyldende toilet (se nedenfor)

Mange kolonister uden eget toilet benytter også fællestoilettet på helt samme måde som derhjemme!

Ved betaling af et depositum på kr. 100,00, får du en nøgle til toilettet. Det er samme nøgle, som giver adgang til hele fællesområdet med toilet, bad, vaskemaskine og grencontainer. Henvendelse om udlevering af nøgle skal ske til Bestyrelsen

Haveforeningen sørger for at toilettanken bliver tømt, når der er behov for det. Foreningen står også for indkøb af rengøringsmidler – derimod levere de der benytter toilettet selv toiletpapir. Det foregået ved, at du leverer det samme antal ruller, som du bruger – sådan ca.

Det er ikke bestyrelsens arbejde, at gøre fællestoilettet rent. Det gør de, der bruger det. Indtil videre har det det fungeret fint, at vi helt på det frie initiativ har hjulpet hinanden med at holde det lille hus rent. Du griber kosten og svinge gulvskrubben, når det trænger. Den lille kost til indvendigt i toilettet, svinger man hver især – du ved godt selv hvornår….

På opslagstavlen i toilethuset hænger en liste, hvor du skriver dit navn og dato, når du har gjort huset rent. På den måde kan alle følge med i, hvornår de sidst har gjort rent.

Tømning af camping toilet

I kolonihaven har mange et lille “das” i form af et tørkloset eller med et moderne ord: camping toilet. Fællestoilettet er også lavet, så vi kan tømme vores campingtoiletter.

Udenfor toiletbygningen kan du tømme toilettanken direkte ned i samletanken. Der er lavet en vandhane tæt på samletanken, så du også kan skylle din toilettank.

Undlad at bruge selve toilettet til at tømme campingtoilettet i…

Brusebad

I 2022 blev vores kontorvogn tilsluttet både strøm og vand. Det betyder, at vi nu også har adgang til fælles brusebad! Afløbet er tilsluttet vores store nedsivningsanlæg og det varme vand varmes op af strøm fra solcellerne ved klubhuset. Brusebadet er til fri afbenyttelse – der er altid koldt vand i hanen, hvis du ønsker et varmt bad – skal du tjekke de aktuelle tider (afhænger af solen og sæsonen).

Læs reglerne for brug af bad og kontorbygningen her

Vaskemaskine

I løvet af sommeren 2022 får vi også en fælles vaskemaskine. Du kan kun vaske i de lyser timer, hvor der er grøn strøm i ledningerne og dermed får vi brugt noget mere af den strøm, som solcellerne producerer.

Der bliver installeret en elmåler, som du skal bruge til at registrere, hvor meget strøm du har brugt på din vask.

Mere information om priser og procedure finder du her 

Affaldssortering

I sæsonen har haveforeningen en række affaldscontainere til husholdningsaffald, beholdere og papir stående ved klubhuset. Den tømmes en gang om ugen – læs mere om sorteringen her

Byggeaffald og andre ting du skal smide væk mens du er i kolonihaven – må du enten tage med hjem eller køre på genbrugsstationen.

Haveaffald

I sommersæsonen – fra maj til oktober – kan du komme af med dit haveaffald i haveforeningens container, som er åben den første lørdag i hver måned kl. 11-13.De der har toiletnøgle, kan dog frit via toiletindgangen køre ind med deres grene og haveaffald til containeren.

Men har du mulighed for det, må du meget gerne selv køre affaldet direkte til Genbrugsstationen.

Hvis planlagt en tur til Genbrugsstationen en bestemt weekend – og har plads på traileren, kan du lægge en besked på vores Facebookgruppe – så kan en af dine naboer måske få lidt med mod at give en hånd med.

Kontor & køkkenvogn

I 2022 har vi fået opgraderet vores klubhus noget så grundigt! Vi har fået en kontorvogn ved siden af det gamle fælleshuset, som giver en gevaldig opgram dering.

Udover brusebad har vi nu et fludt køkken med komfur, vask og køleskab.

Vurderingsudvalget holder sine møder og sidder med alt det administrative, når de vurderer haver.

Køkkenet kan også bruges i forbindelse med lån af den overdækkede terrasse

Ryhavens kalender

Events in april 2024

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

Heldags begivenhed: Tømning af affaldsbeholder til Pap, papir, tekstilaffald

Heldags begivenhed
01/04/2024

Heldags begivenhed: Tømning af affaldscontainer med Glas, metal, plast, mad/drikkekartoner

Heldags begivenhed
01/04/2024

19:00: Bestyrelsesmøde


02/04/2024

Bestyrelsen holder møde den første torsdag i hver måned. Har du et emne, du gerne vil have behandlet af bestyrelsen? Så send en mail til Iben, iben@ryhaven.dk  Senest 8 dage før bestyrelsesmødet, så vi kan nå at få det med på dagsordenen.

Mødet afholdes på skift mellem de forskellige bestyrelsesmedlemmer.

03/04/2024
04/04/2024
05/04/2024
06/04/2024
07/04/2024
08/04/2024
09/04/2024
10/04/2024

18:45: Generalforsamling


11/04/2024

INVITATION
Mød op og få indflydelse på Ryhavens økonomi og fremtid
DU er inviteret til den årlige generalforsamling i Ryhaven:
den 11. april kl. 18.45 på Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, Skanderborg
OBS! spisning allerede kl. 18.00 (tilmelding nødvendig!)

Det er vigtigt, at du/I møder op – og vi glæder os til at se dig/jer. Hver have har to stemmer på generalforsamlingen, og der kan kun stemmes ved fremmøde (ingen fuldmagt).

Fællesspisning kl. 18.00 Før generalforsamlingen inviterer vi på et par stykker smørrebrød, vand og øl – så vi alle er spist af, før mødet starter. Du skal tilmelde dig spisningen på bestyrelsen@ryhaven.dk eller send sms til Mariann 21329563 senest den 4. april – for at vi kan bestille mad til alle. Giv lyd, hvis du har allergier eller andre madhensyn. Husk at skrive havenummer og antal personer på din tilmelding.

Alle er selvfølgelig velkommen til at deltage i generalforsamling også uden at deltage i spisningen. Du møder bare op.

Med venlig hilsen Anne, Jakob, Annemette, Benny, Mariann og Iben Bestyrelsen for Ryhaven

Heldags begivenhed: Tømning af affaldscontainerne med mad- & restaffald

Heldags begivenhed
12/04/2024

13/04/2024
14/04/2024
15/04/2024
16/04/2024
17/04/2024
18/04/2024
19/04/2024
20/04/2024
21/04/2024

Heldags begivenhed: Tømning af affaldsbeholder til Pap, papir, tekstilaffald

Heldags begivenhed
22/04/2024

Heldags begivenhed: Tømning af affaldscontainer med Glas, metal, plast, mad/drikkekartoner

Heldags begivenhed
22/04/2024

23/04/2024
24/04/2024
25/04/2024

Heldags begivenhed: Tømning af affaldscontainerne med mad- & restaffald

Heldags begivenhed
26/04/2024

27/04/2024
28/04/2024
29/04/2024
30/04/2024
01/05/2024
02/05/2024
03/05/2024

9:00: Arbejds- og naboskabsdag


04/05/2024

I år er der to arbejdsdage at vælge imellem.

Tilmelding - der kan blive rift om pladserne

Meld dig til og svar på bestyrelsen@ryhaven.dk
Du skal huske at skrive:

  • hvilken dato, du ønsker at tilmelde dig
  • hvor mange børn og voksne du ønsker at tilmelde
  • og dit husnummer

Når der er nok tilmeldte. Modtager du en mail om,  at der er lukket for tilmelding.

Dagens program

Vi starter med rundstykker og kaffe ved klubhuset. I forbindelse med morgenkaffen bliver arbejdsopgaverne fordelt. Der er opgaver for enhver størrelse og gørelse, og har du selv forslag, siger du blot til. Hvis du ikke er fysisk stærk, har vi altid brug for en eller flere der servicerer, med kaffebrygning, bordækning og oprydning, efter arbejdsdagene.

Efter morgenkaffen går de forskellige arbejdshold i gang med deres opgaver. Arbejdsdagen afslutter med en grillpølse ca. kl. 12.30.

Vi håber, at se så mange af havens medlemmer som overhovedet muligt (minimum 1 fra hver), og der er brug for alle.

Udeblivelse

Husk! – at du har pligt til at deltage i mindst en af de årlige arbejdsdage. Deltager du ikke i nogen af arbejdsdagene, vil du blive opkrævet et gebyr på 400 kr. (gebyr besluttet på GF i 2021) - medmindre du melder (lovligt) afbud.

ALLE kan være med til arbejdsdagen - ingen bliver udfordret over evne 🙂

05/05/2024