Haver til salg / Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter i Ryhaven

I haveforeningen har vi forskellige fælles faciliteter, som alle haveejere kan gøre brug af - når man husker at overholde følgende regler:

 

Fælles toilet

For enden af Ryhavegårdsvej - på samme grund som Klubhuset ligger vores fælles toilet. Her har haveejere uden toilet en mulighed for at få adgang til vandskyldende toilet (se nedenfor)

Mange kolonister uden eget toilet benytter også fællestoilettet på helt samme måde som derhjemme! 

Ved betaling af et depositum på kr. 100,00, får du en nøgle til toilettet.

Henvendelse om udlevering af nøgle skal ske til Bestyrelsen

Haveforeningen sørger for at toilettanken bliver tømt, når der er behov for det. Foreningen står også for indkøb af rengøringsmidler - derimod levere de der benytter toilettet selv toiletpapir. Det foregået ved, at du leverer det samme antal ruller, som du bruger - sådan ca. 

Det er ikke bestyrelsens arbejde, at gøre fællestoilettet rent. Det gør de, der bruger det. Indtil videre har det det fungeret fint, at vi helt på det frie initiativ har hjulpet hinanden med at holde det lille hus rent. Du griber kosten og svinge gulvskruppen, når det trænger. Den lille kost til indvendigt i toilettet, svinger man hver især - du ved godt selv hvornår....

På opslagstavlen i toilethuset hænger en liste, hvor du skriver dit navn og dato, når du har gjort huset rent. På den måde kan alle følge med i, hvornår de sidst har gjort rent. 

Tømning af camping toilet

I kolonihaven har mange et lille "das" i form af et tørkloset eller med et moderne ord: camping toilet. Fællestoilettet er også lavet, så vi kan tømme vores campingtoiletter.

Udenfor toiletbygningen kan du tømme toilettanken direkte ned i samletanken. Der er lavet en vandhane tæt på samletanken, så du også kan skylle din toilettank.

Undlad at bruge selve toilettet til at tømme campingtoilettet i...

 

Husholdningsaffald

I sæsonen har haveforeningen en række affaldscontainere til husholdsningsaffald stående ved klubhuset. Den tømmes en gang om ugen - og må kun bruges til almindelig husholdningsaffald. Du skal sortere affaldet som der står på containerne.
 
Aviser, byggeaffald og andre ting du skal smide væk mens du er i kolonihaven - må du enten tage med hjem igen og smide væk eller køre på genbrugsstationen. 
 

Haveaffald

I sommersæsonen - fra maj til oktober - kan du komme af med dit haveaffald i haveforeningens container, som er åben den første lørdag i hver måned kl. 11-13.
De der har toiletnøgle, kan dog frit via toiletindgangen køre ind med deres grene og haveaffald til containeren.
 
Men har du mulighed for det, må du meget gerne selv køre affaldet direkte til Genbrugsstationen.
 
Hvis planlagt en tur til Genbrugsstationen en bestemt weekend - og har plads på traileren, kan du lægge en besked under "Tips&ideer" - så kan en af dine naboer måske få lidt med mod at give en hånd med.

Nye forslag og ønsker

Har du ønsker om nye fællesfaciliteter - så skriv en mail til bestyrelsen eller start en diskussion her på siden:
Skriv besked...


Navn
E-mail
Besked
Gerda Jensen
22/05-2015
Hej Vibeke Tak for en hyggelig rundvisning i haverne. Vi vil meget gerne skrives på venteliste til en have i jeres kolonihaveforening Venlig hilsen Gerda og Jens Jensen Nygade 33 9760 Vrå
Iben, sekretær
31/07-2013
Hej Morten, Tak for din ide - som jeg straks har sendt videre til hele bestyrelsen, så vi kan se på det og finde ud af, hvad vi vil gøre. Du - og alle andre vil høre nærmere her på hjemmesiden. DU er også meget velkommen på Ryhavens facebookgruppe, hvor dialogen er let lettere og uformel :) www.facebook.com/groups/ryhaven håber vi ses!
Morten Ørtoft
31/07-2013
Vest for kolonihaven ligger en lille skov, der hører til området og som nu alene tjener som støjværn mod motorvejen. Måske kunne dette lille område udnyttes til rekreative formål, jeg tænker lidt højt: Skovlegeplads for ungerne, bål/grillpllads, et shelter, som oplagsplads for jordaffald. Blot et indspark
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På nettet har vi også en fællesfacilitet :) - vores Facebookgruppe,, hvor havejelejer dels kan udveksle ideer, billeder og snik-snak og dels kan holde lidt kontakt hen over vinteren, hvor kolonihaven er lukket 
 
Ryhaven Haveforening | CVR: 35180702 | Ryhavegårdsvej 44, 8660 Skanderborg