Skanderborg Kommune lægger nu planerne om et nyt boligområde på nabogrunden i graven for altid. Som nogen af jer husker, var vi oppe i ”det røde felt” for et par år siden, fordi der var planer om en bebyggelse med 3-etages boliger klos op ad husene Salatvej.

 Byrådet har besluttet at udlægge området til rekreativt område. Det kræver et tillæg til lokalplanen, som er sendt i høring. Vi har mulighed for at komme med et høringssvar. Denne gang kunne vi komme med alle vores ønsker og gode ideer til, hvad området skal byde på.

Kommunen ønsker input i forhold til følgende:

– Hvilke fordele eller ulemper kan der være ved at ændre anvendelsen fra boligformål til rekreative formål?

– Er der særlige forhold, man med fordel kan tage højde for i den kommende planlægning?

– Er der særlige forhold vi skal være opmærksomme på i forbindelse med den videre planlægning?

– Andre idéer og forslag?

 

Derfor inviterer bestyrelsen til et møde lørdag den 17.9 kl. 10-12 ved fælleshuset for at få lavet et høringssvar fra Ryhaven.

Du kan også indsende dit eget høringssvar digitalt via link:

https://www.borgeronline.dk/746/NemForm/Hoeringssvarkp2112

Eller via post til adressen

Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg

Fristen er d. 21. september 2022.