–I Ryhaven modtog vi for et par måneder siden varsling af store prisstigninger på vores kollektive forsikringer pr. 1.4.21. For rigtig mange medlemmer vil forsikringerne stadig være billigere end andre ordninger, men prisstigningen er voldsom – for den ene forsikring faktisk over 100 %. Derfor krævede bestyrelsen en uddybende begrundelse og har været i kontakt med både Sydøstjylland Kredsen, Kolonihaveforbundet og forsikringsselskabet. Sammen med en kolonihave i Odder, har vi nu fået svar.

I Ryhaven har vi en gunstig kollektiv forsikring. Du kan enten tegne en brandforsikring med el-skade og grundejeransvar alene eller kombinere den med indbo og bygningskaskoforsikring. Forsikringen er tegnet hos Alm. Brand igennem hovedforbundet. Og netop en kollektiv forsikring for alle Kolonihaveforbundets foreninger betyder en langt billigere pris end de fleste individuelle alternativer.

 

Varsling af prisstigning pr. 1.4.21

 

Prisstigningen er begrundet med, at der har været mange brande i 2020 og efter en længere dialog har vi nu fået en mere uddybet begrundelse på stigningerne (se nedenfor).

 

Brandforsikringen stiger fra 245 kr. til 510 kr. Mens den store forsikringspakke, som også indeholder indbo- og bygningskaskoforsikringer, stiger fra 1.005 kr. til 1.480 kr. årligt.

 

Det er fortsat frivilligt, om du ønsker at blive i ordningen, og vi har fået forlænget fristen for opsigelse til 01.06.2021. Hvis du ikke ønsker at fortsætte forsikringen, er sidste frist for at give vores bogholder besked på mail(snabel-a)ryhaven.dk den 31-05-2021

 

Bestyrelsen anbefaler, at du undersøger private alternativer, så du sikrer dig, at den kollektive forsikring fortsat er den billigste for dig.

 

Større huse, flere skader og brande er årsag til stigningerne

 

Siden sidste nyhedsbrev har bestyrelsen arbejdet på at få en bedre begrundelse og dokumentation for at forsikringsselskabet også har større udgifter i forbindelse med skader.

 

Kolonihaveforbundets forsikringsmægler forklarer, at der løbende har været mange og dyre skader, som er dækket af den kollektive forsikring. Og at forsikringspræmien har været ”historisk” lav de første 5-6 år fra starten af ordningen. Samtidig er husene i perioden blevet større og bygget i en bedre kvalitet, som gør det dyrere at genopføre dem efter en skade som f.eks. brand. Kombinationen af flere skader og større skadeudbetalinger betyder, at prisen for forsikringerne nu stiger markant.

 

For de fleste medlemmer vil det stadig være den billigste forsikring. Men der vil måske være enkelte med ejerbolig, som kan få et konkurrencedygtigt tilbud igennem jeres nuværende forsikringsselskab. For de fleste af os er problemet, at meget få forsikringsselskaber har særlige forsikringer til kolonihaver. De fleste tilbyder derfor dyrere fritidshus/sommerhusforsikringer, der omfatter typiske skader, som vi ikke oplever i kolonihaverne. 

 

Prisstigninger på næste opkrævning

 

Vi udsender hermed varsling af prisstigninger på forsikringerne både på hjemmesiden og i det udsendte nyhedsbrev.

 

Brandforsikring:                                               510 kr. pr år (tidligere 245 kr.)
Samlet brand, indbo og kasko:                     1.480 kr. pr. år (tidligere 1005 kr.) 

 

redigeret af Iben Baadsgaard