Ryhaven er atter medlem af Kredsbestyrelsen med Poul Schack som repræsentant for Skanderborg 

Efter 2 år og tre måneders kamp har Skanderborg kommune og Ryhaven atter fået valgt en repræsentant til Kredsbestyrelsen for Sydøstjyllands Havekreds. Her til aften valgte kredsrepræsentantsskabet en nye bestyrelsesstruktur med færre medlemmer. Den nye bestyrelsen består nu kun af formand og kasserer samt fem ordinære medlemmer, som fordeles med et medlem af hver af kredsens  fem kommuner. Altså skulle vi i Skanderborg bare blive enige med os selv om, hvem vi fremover ønsker som vores repræsentant. Vi var ikke i tvivl om at pege på Poul (Polle).

Morten Johansen var tilfreds med at kunne trække sig. Han blev valgt som suppleant sidste år og trådte ind i bestyrelsen for et par måneder siden. I aften blev Benny Kyed valgt som ny suppleant. 

Ny struktur åbnede døren på vid gab

Kredsbestyrelsen har det seneste år haft store problemer, og derfor foreslog de en helt ny bestyrelsesstruktur. Det er en meget vanskelig kreds at skabe balance i, fordi der er meget stor forskel på kommunernes antal haveforeninger. Alene i Horsens findes 15 kolonihaver, mens der er i både Vejle, Fredericia og Odder er to og kun en enkelt i Skanderborg. Derfor har Horsens altid fyldt meget i bestyrelsesarbejdet og det blev for meget for repræsentanterne fra både Odder og Vejle, som valgte at trække sig i vinter.

Med den nye struktur vil kredsbestyrelsen nedsætte og rekruttere bredt en række udvalg i håbet om, at kunne involvere mange flere frivillige til at løfte de mange forskellige opgaver. Det er også planen at nedsætte tre kommune-udvalg: et for Horsens og et for syd og nord – så der på den måde forhåbentlig bliver mere balance i arbejdet på lokalplan. Kredsbestyrelsens fornemmeste opgave er at støtte og hjælpe lokalforeninger samt at være bindeleddet til hovedforbundet.

Det har været en hård kamp

Ryhavens fire kredsrepræsentanter, Morten Johansen, Benny Kyed, Poul Schack og Iben Baadsgaard, var totalt overraskede over den pludselige medvind de mærkede på årets møde. For de seneste år har de talt for døve ører, når de appellerede til de øvrige repræsentanter om at sørge for at alle kommuner blev repræsenteret i bestyrelsen.

Sydøstjyllandskredsen har kun eksisteret i seks år, og de første år var det kutyme, at kolonihaverne i hver kommune selv udpegede en fælles repræsentant. Men i en række år har der været direkte valg på repræsentantskabsmødet, og her har Horsens med 15 foreninger et massivt flertal og kan i praksis altid tromle alle andre.

Sidste år var der da heller igen solidaritet med kredsens mindste Kommune, Skanderborg, da de seks ledige pladser i bestyrelsen skulle besættes. Dengang var det så som så med den brede repræsentation, idet kun Skanderborg ikke blev repræsenteret i bestyrelsen. For andet år i træk sad Skanderborg udenfor døren, når beslutninger blev taget. Som et plaster på såret fik vi dog valgt to suppleanter: Morten og Polle. Morten blev trukket ind i bestyrelsen de sidste par måneder efter, at Odder og Vejle valgte at forlade bestyrelsen. Men da havde han fået nyt arbejde, som gjorde det nærmest umuligt at deltage i møderne i Horsens.

Iben Baadsgaard

Efter to år og tre måneder er Poul Schack tilbage i Kredsbestyrelsen som Skanderborg Kommunes og dermed Ryhavens repræsentant

Benny Kyed - sekretær

Benny Kyed er valgt til suppleant for Skanderborg i bystyrelsen