I Ryhaven står vores fælles affaldscontainere ved fælleshuset på Ryhavegårdsvej 44. Her finder du tre containere til henholdsvis:

  1. Restaffald/husholdningsaffald
  2. Emballage
  3. Pap og papir

(se mere nedenfor)

Det er vigtigt, at du sorterer dit affald – både af hensyn til miljøet med også for at undgå vi får bøder…

Sorteringsvejledning

Emballagerne skal være skyllede. Vi tømmer beholderen en gang om måneden. Emballagebeholderen er obligatorisk, når du bor i Skanderborg Kommune.

Containerne tømmes oftere om sommeren end om vinteren. 

Restaffald

Restaffald er den del af dit affald fra husholdningen, der er tilovers, når alt det der kan genbruges eller genanvendes er sorteret fra.

Emballage

Emballage tømmes 1 gang hver måned omkring d. 20

Beholderen benyttes til genanvendelige emballager af glas, metal og hård plast, f.eks.

  • Konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, metallåg mv.
  • Vinflasker, syltetøjsglas og lignende
  • Plastdunke og –flasker, plastbakker og lignende

 Storskrald

Der er mulighed for storskralds afhentning 7 gange om året, men det skal aftales på forhånd med bestyrelsen.

Haveaffald

Containeren til haveaffald kan åbnes efter aftale og er aflåst fordi, det er vigtigt, at den KUN bruges til organisk haveaffald. Den tømmes efter behov i sæsonen.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har affald til genbrugscentralen, men ikke har mulighed for selv at køre det op, ja så allier dig med en nabo, eller spørg om hjælp på vores Facebook gruppe – Måske du er heldig.
Man kan jo altid bytte tjenester :
https://www.facebook.com/groups/Ryhaven/?fref=ts